SR / EN
 • Petak / 27.11.2015. / 20:00
  Beton: Tribina o srpsko-albanskim odnosima
  Beton logo

  Na tribini gostuju:

  –        Rigels Halili, Univerzitet u Varšavi

  –        Anton Berišaj, Filozofski fakultet u Prištini

  –        Danilo Šarenac, Institut za savremenu istoriju u Beogradu

  –        Aleksandar Pavlović, Centar za studije jugoistočne Evrope u Gracu

  Moderacija: Saša Ćirić

   

  Trbini prethodi predstavljanje knjige

  Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

  Koje će se održati u petak 27.11. u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 17h.

  O zborniku će govoriti:

  –        Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

  –        Isidora Stakić, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku

  –        Rastislav Dinić, Filozofski fakultet u Nišu

  –        Milica Trifunović, Ambasada republike Nemačke u Beogradu

  –        Piro Rexhepi, Centar za napredne studije jugoistočne Evrope u Rijeci

  –        Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka u Beogradu

  Iz uvodnika:

  „Uz temeljno uverenje da je teorija duboko politična i da učestvuje u načinu na koji promišljamo i gradimo svet, naš je cilj bio da javnosti predstavimo knjigu koja promoviše kritičku politiku prijateljstva. Takođe, cilj nam je bio da u dijalog, neprestano sputavan i otežavan, uključimo teoretičare i teoretičarke sa Kosova i iz Srbije, ali i iz Albanije, proširujući tako domen pitanja koja nas međusobno povezuju. Verujemo stoga da Figura neprijatelja predstavlja napredak u međusobnoj saradnji i proučavanju srpsko-albanskih tema. Takođe, ova knjiga nudi i presek stanja naučne i teorijske misli u ovoj oblasti, ali i trenutnog kritičkog potencijala i njegovih ograničenja u srpskoj, kosovskoj i albanskoj sredini.“

  Zbornik je objavljen u okviru projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“, koji realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton, a uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) i SDC. Cilj zbornika i projekta jeste da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva. Pored analitičkog aspekta, projektom se promoviše međusobna saradnja i teži uspostavljanju trajne naučne i kulturne razmene i izučavanja zajedničkih tema.

  Podelite ovaj članak