SR / EN
 • aktuelno
  07.07.17.
  Borka Pavićević: Glava u torbi
  borka knjiga

  U izdanju CZKD-a i dizajnu Metaklinike objavljenja je knjiga Borke Pavićević “Glava u torbi”. 

  „Glava u torbi“ zajednički je imenitelj, nadnaslov, kolumni koje sam objavljivala u vikend izdanju lista „Danas“ svake nedelje od maja 2013. godine do decembra 2016. godine. Do tada sam u „Danasu“ pisala kolumne sredom, od početka izlaženja lista, pod naslovom „Postdejtonska moda“, a posle 5. oktobra 2000. godine i pod naslo- vom „No Longer and Not Yet“ (Hana Arent). I bile su kraće. A onda me je uredništvo „Danasa“ bez naročitog upozorenja prebacilo na čitavu stranu nedeljnog dodatka.

  ——-

  Strogi prijatelji su me potakli da objavim „Glavu u torbi“, uverili me da je to obaveza zbog razumevanja vremena u kome smo bivali i akteri i svedoci. Da se time potakne pamćenje protiv zaborava događa- ja i ličnosti, ili celine, pojma o celini, i današnju preku potrebu da se razume, a time i menja stvarnost. Dakle, evo mog udela u toj celini.

   

  Iz pogovora “Torba za na glavu” Saše Ćirića:

  Kao kolumnistkinja Borka Pavićević je autorka na putu, amalgam izveštača o događajima kojima prisustvuje, zapravo kojima hrli ili koji su ciljano razlog njenog putovanja, potom neke vrste sholasta koji predočava istorijat određenih festivala, izložbi itd., i koji sažeto podseća na biografije, izjave i postupke određenih javnih i manje javnih ličnosti, umetnika i političara i, na kraju, osobe koja evocira lična sećanja, koja su uvek dobrim delom i opšta. To su sećanja dramaturškinje, mirovne aktivistkinje i kultur-tregerkinje nezavisne kulturne scene u Beogradu od 1990-ih do danas, intelektualke koja je uvek i čitateljka i gledateljka. Razume se, ovoj nenamernoj trijadi „uloga“ koje, kao u kakvoj pozorišnoj trupi skromnih sredstava ili avangardnog koncepta, autorka ovih kolumni rado preuzima ne sebe, možemo lako pridružiti ulogu komentatorke tekućih zbivanja i pristojne, nemaliciozne polemičarke.

  Gnjiga je dostupna u CZKD-u.

   


  Izdavač: Centar za kulturnu dekontaminaciju

  Urednik: Saša Ćirić

  Korektura i lektura: Saša Ćirić

  Dizajn: Metaklinika

  Prelom: Studio Trid

  Štampa: Standard 2

  Tiraž: 1000 komada

  Broj strana: 544

  Izdanje “Glava u torbi” omogućio je IMagoLit, Stockholm, Sweden

  Podelite ovaj članak