SR / EN
  • Poziv za umetnike: SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd), Učitelj neznalica i njegovi komiteti (Beograd) i Muzej savremene umetnosti (Beograd), koordiniraće istraživanje, produkciju umetničkih radova i putujuće izložbe u okviru projekta Svedočanstvo — istina ili politika u saradnji sa organizacijama: Boem (Beč, Austrija), Via Lactea (Avelgem, Belgija), Observatorijum za Balkan…
    više