SR / EN
  • U ponedjeljak se otvara izložba DRUGO SJEĆANJE, koja je izvorno realizirana u HDD galeriji u travnju/aprilu ove godine, uključuje radove autora i autorica kao što su: Ivan Benussi, Damir Bralić & Aleksandar Kovač, Barbara Blasin, Katarina Duda, Damir Gamulin, Ante Filipović Grčić, Igor Grubić, Mirko Ilić, Sanja Iveković, David Kabalin, Zlatko Kopljar, Dejan Kršić, Boris Ljubičić, MAZ, Tonka Maleković, Niko Mihaljević, Petra…
    više