SR / EN
  • Knjiga Đokice Jovanovića “Prilagođavanje. Srbija i moderna, od strepnje do sumnje”, drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Izdavači: Dan Graf Beograd i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2017. Na promociji će govoriti – dr Milan Vukomanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu – dr Nada Sekulić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu – dr Olga Manojlović Pintar, viši naučni saradnik…
    više