SR / EN
  • forumZFD i dnevni list Danas organizuju tribinu Ljudska prava u Srbiji – stvarnost ili farsa? Iako poštovanje ljudskih prava predstavlja osnov funkcionisanja demokratskog društva, ona su u Srbiji prečesto zamagljena drugim aspektima društveno-političkog života. Prema svim izveštajima o stanju ljudskih prava u Srbiji (ombudsmana, brojnih domaćih i međunarodnih organizacija), prošlu godinu obeležili su izrazito loša ekonomska situacija i nedostatak pravne…
    više
  • Poreklo pripadnika zajednica je nevažno u svakodnevnom životu, što predstavlja bitnu karakteristiku uspešnih zajednica. Iako je kultura važan deo svakodnevnog društvenog života, retko se smatra jednim od osnovnih alata za suzbijanje i sprečavanje rasizma, ksenofobije i netolerancije. U okviru projekta SOKAK kroz aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti otvaramo prostor za otvoreni dijalog i integraciju migrantske i lokalne zajednice, kako bi se gradili…
    više
  • Komemorativni skup povodom smrti Radovana Pantovića, nosioca spomenice 1941, i dugogodišnjeg predsednika Saveza antifašista Srbije. Na komemorativnom skupu će govoriti : Bojana Stefanović, Aleksandar Sekulović i Latinka Perović.
    više