SR / EN
 • Petak / 22.9.2017. / 19:30
  Desnica o ženama i žene na desnici: regionalni pristup
  21739979_2009243966014018_3321877224594276482_n

  Centar za ženske studije i ForumZFD organizuju
  Tribinu
  DESNICA O ŽENAMA I ŽENE NA DESNICI: REGIONALNI PRISTUP

  i prikazivanje filma “Šta hoće žene na desnici?”
  u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u petak 22. septembra, u 19:30

  Svedočimo jačanju i širenju rada desničarskih organizacija, kao i desničarskih politika na Balkanu i u Evropi, koje pre svega prepoznajemo po normalizaciji nacionalizma, snažnoj ulozi verskih organizacija kao i porastu ksenofobije. Međutim u javnosti nedostaje razumevanje uloge roda u ovim procesima. Na prvi pogled, desničarske politike promovišu vraćanje žena u privatnu sferu, i rađanje što većeg broja dece, koja će pripadati određenoj naciji ili etničkoj grupi. Međutim, iste te organizacije i političke stranke u poslednje vreme regrutuju žene i čak ih promovišu na važne pozicije u javnoj sferi. Da li ovo predstavlja kontradikciju? Šta će za rodnu ravnopravnost značiti činjenica da je u Srbiji žena (i lezbejka) premijerka, ili to što je u Hrvatskoj predsednica žena? Šta jačanje desnice znači za LGBT prava u regionu? Da li je moguće govoriti o politikama građenja mira, ako ne ukljčuju rodnu ravnopravnost? I da li postizanje rodne ravnopravnosti samo po sebi znači podršku politikama mira, ako žene koje su na pozicijama odlučivanja promovišu i sprovode desničarske politike?
  Sagovornice:
  Nataša Bijelić, CeSi – Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje, Zagreb
  Irena Cvetkovik, Koalicija za seksualna i zdravstena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje
  Gorana Mlinarević, aktivistica, Sarajevo
  Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd
  Moderatorka:
  Nađa Duhaček, Centar za ženske studije, Beograd

   Donatori projekta

  • ocf
  • bg
  • ccfd
  Podelite ovaj članak