SR / EN
 • Ponedeljak / 15.9.2014. / 19:00
  Follow up: Javno predstavljanje rezultata rada polaznika programa „Studije konteksta – Diverzitet diverziteta“ u Beogradu
  kvadrat

  Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa partnerima Sent – Novi Pazar i Aktivni region – Subotica, Yurom Centar iz Niša pozivaju vas na

   

  Javno predstavljanje rezultata rada polaznika programa „Studije konteksta – Diverzitet diverziteta“ u Beogradu

   

  Ponedeljak, 15. 09. 2014.
  19h

   

  Gospođica Julija – isforisirani igrokaz

  tužne slike iz života jedne žene /montažna atrakcija /striberg ruso vs fuko batler

  Uloge igraju: Jelena Đulvezan i Mina Milošević

  Režija:  Uroš Jovanović

  Gospođica Julija važi za najvažnije delo naturalističke drame. Pokretu koji je svoj ideal nalazio u darvinističkim idealima borbe za pozicije u društvu koje su nalik onima koje vode životinje za svoj vlastiti opstanak, proklamoujući „prirodnu selekciju“ kao opravdani proces. U drami njega slikovito možemo videti kroz  Žanovu i Julijinu borbu da spasu vlastiti život. Strinberg je tvrdio kako je osnov za sadržaj ove drame našao u isinitoj priči o mladoj plemkinji koja je imala seksualni odnos sa slugom, iako ona nije počinila samoubistvo u životu, u drami jeste. Zašto? Zato što je Strinberg želo da ospori ženama pravo na slobodu. Zato danas igramo predstavu u kojoj Strinberga suočavamo sa samim sobom, razotkrivajući njegove mizogene ideje.

   

  20h 

  Predstavljanje video rada i instalacije Marije Kauzlarić i najava performansa za novembar

   

  Utorak, 16.09.2014

  17h

  Danilo Prnjat,

  Prezentacija projekta Otvorena škola ekonomije

   

  18h

  Olga Simić
  Work in progress performansa “O slobodi nastave”*

  *Naziv dat po nazivu govora Viktora Igoa u Ustavotvornoj skupštini iz januara 1850. godine

   

  19h

  Grupa Zazor:

  Skinite lica sa vaših maski (Mišel Fuko)   

  Psihoanaliza – diskurs koji baziramo na Frojdovom „Uvodu u psihoanalizu”- počiva na dve osnovne ideje:  (1) nesvesno koje dominira nad svesnim i (2) seks kao osnovni izvor ljudske motivacije. Prva poenta može se dovesti u vezu sa dominacijom psihoanalize (u odnosu na druge škole psihoterapije) kao diskurs koji je preuzeo određeni nivo klasne moći u buržoaskom društvu, dok druga može biti stavljena u relaciju sa „perverzijom” i queer seksualnošću koja remeti normu. Ove dve instance biće ukrštene i preispitane unutar grupne psihoanalitičke situacije  koja uključuje queer osobe ( u ovom slučaju članove grupe 3a3or).  Protagonisti će govoriti o svojim intimnim problemima kao i o osnovnim postavkama psihoanalize i njenoj kritici  iz svog ličnog ugla, ali i pruzimajući identitete različitih teoretičara (Fuko, Delez, Poper… ) kao i samog osnivača,  Frojda.

  Bilo ko iz publike može se uključiti u ovaj pseudo – psihoanalitički postdramski performans i preuzeti identitet koji želi. Budući da se grupa moderira metodom slobodnih asocijacija, ne postoji striktni scenario, svaki pojedinačni performans je jedinstven i nikada se ne ponavlja.

   

   

  Sreda, 17.09.2014

  18h

  Prezentacija: Biopolitike  i rak dojke
  koncept: Olja Nikolić Kia                                                          

  Rad Biopolotike i rak dojke, sastoji se iz instalacije Eros i tanatos (Marko Matić, Đorđije Milić, Olja Nikolić Kia, Ljiljana Bojanić) instalacije fotografija Prazno mesto (Maruška Beader, Olja Nikolic Kia) i performansa-razgovora sa Maruškom Beader.

  Ovaj rad propituje bolest kao unutrašnji prostor destrukcije i/ili rasta, suočavanje sa smrću i usamljenošću, sagledavanje sopstvenog života i mogućnost promene na nivou individue.

  U društvenom smislu rad se bavi kritikom odnosa na polju seksualnosti kao paradigme ljudskih odnosa, a posebno bolešću i razmatranjenjem pitanja ko ima a ko ne, resurse da bude vidljiv u borbi za legalna prava na brzu dijagnozu, lečenje i palijativnu negu u nepravednom sistemu.

  Žensko telo kao umetnički projekat i simbolički postavlja ova pitanja.

   

  19h

  Anonimno, kolektivno i bez materijalnih dokaza – razgovor sa Iztokom Osojnikom o neformalnom kontrakulturnom pokretu u Ljubljani iz druge polovine sedamdesetih
  Uredio i razgovor vodi: Nenad Vujić

  Sa Iztokom Osojnikom pričamo o nastanku, društvenom kontekstu i praksama anonimnog kolektivističkog pokreta čiji je bio inicijator i aktivan učesnik a u okviru kojeg je u periodu od 1975. do 1980. implementiran niz intermedijalnih akcija, hepeninga i instalacija u kojima se često gubi jasna granica između rok koncerta, performans arta i pozorišne predstave. Utemeljen na principima dekonstrukcije i dis-identifikacije, pokret od početka ima snažan anti-institucionalni naboj; tvrdoglavo odbijajući bilo kakvu formalizaciju (sistematsko arhiviranje, čuvanje evidencije o aktivnostima, itd) i institucionalizaciju (izlaganje u prostoru i kontekstu umetnosti) njihovog rada pokušavaju da preduprede sopstvenu istorizaciju.

   

  ——–

  Tim projekta Studije konteksta u Beogradu:

  Ana Isaković (Yurom Centar) –  koordinator projekta

  Media editor: Ivica Đorđević

  Gostujući predavači: Dejan Kršić, Nebojša Jovanović, Zoran Pantelić

   

  Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“  otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva. Kursevi ove prve godine Studije konteksta su se istovremeno odvijali u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” imali su priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu

   

  Tim projekta Studije konteskta:

   

  Umetnički direktor: Borka Pavićević

  Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

   

  Tim projekta:

  Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić, aleksandrasekulic@czkd.org

  Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi  Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

  PR: Ljubica Slavković

  Media editor: Ivica Đorđević

  Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

   

  Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić,  Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik  (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu), Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

   

   http://www.newpolis.org/

   

  Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

   —————————–

   

  FOTO:

  1 – 3

  Predstavljanje video rada i instalacije Marije Kauzlarić 

   

  4 – 10

  Danilo Prnjat,

  Prezentacija projekta Otvorena škola ekonomije

   

  11 – 13

  Olga Simić,
  Work in progress performansa “O slobodi nastave”

   

  14 – 17

  Prezentacija: Biopolitike  i rak dojke
  koncept: Olja Nikolić Kia

   

  18 – 32 * Foto: Srdjan Veljovic

  Anonimno, kolektivno i bez materijalnih dokaza – razgovor sa Iztokom Osojnikom o neformalnom kontrakulturnom pokretu u Ljubljani iz druge polovine sedamdesetih
  Uredio i razgovor vodi: Nenad Vujić


  Foto Gospodjica Julija, režija: Uroš Jovanović

  Foto Grupa Zazor: Skinite lica sa vaših maski

   Donatori projekta

  • eu
  • mott
  • ocf
  • bg
  Podelite ovaj članak