SR / EN
 • Utorak / 6.12.2016. / 19:00
  Metode, Filmski program kurirao: Sebastijen Kodolanji
  i-think-life-is-great-fun-2-kvadratna

  Metode

  Filmski program kurirao: Sebastijen Kodolanji

  Projekcije i razgovor

  Na istoriju našeg regiona tokom XX veka su snažno uticali modernistički i avangardistički pristupi. Narativi post-socijalizma tokom proteklih 25 godina interpretiraju progresivne i eksperimentalne umetničke inicijative prošlog veka skoro iskljućivo unutar konteksta kulturalnog otpora ili subverzije. Govorilo se naširoko i opravdano o lažnim prorocima, ali istovremeno se nikada ne pominje, te je stoga i zaboravljeno, da su ti režimi zasnivali svoje dogme na društveno osetljivim, kolektivističkim i humanističkim idealima istorijske levice u cilju modernizacije društva kroz obrazovanje. Takve osnovne vrednosti – koje su na žalostan način iskrivljene i shematizovane od strane političkih aparata –obuhvatale su aktivnu participaciju u zajedničkom životu, borbu protiv fašizma, radničko samoupravljanje i kulturu, emancipaciju mentalno bolesnih i osnaživanjeg segregiranih društvenih grupa u svakoj od zemalje našeg regiona uključujući i Mađarsku kao i države-članice Jugoslavije.

  U našim različito usmerenim društvenim sistemima redistribucije, unutar okvira državno finansirane filmske produkcije, stvoreno je nekoliko dobrih dela u kojima su preovlađivali ne kritički stavovi, već inherentno pozitivna obrazovna stremljenja i čiji su reditelji pokušavali da filmskom mediju daju stvarnu društvenu funkciju u cilju povećanja uticaja njihovih eksperimenata.

  Program koji će biti predstavljen je pokušaj iznalaženja kustoskog komparativnog metoda koji ide dalje od perspektive nacionalnih retrospektiva sa ciljem da prikaže filmove koji otvaraju mogućnost njihove savremene interpretacije.

   

  Projekcija (sa video formata):

  Metode / Methods / Módszerek, dir.: Judit Vas, Mađarska, orig. format: 35mm, crno-beli i u boji, 21′, 1968

  Vesela Klasa / Merry Working Class, dir.: Bojana Makavejev, Jugoslavija, 1969., orig. format: 35mm, crno-beli, 13′, 1969

  Pokrovitelji / Patrons / Mecénások, dir.: László Vitézy, Mađarska, 1976., orig. format: 35mm, crno-beli i u boji, 24′, 1976

  Nek se čuje i naš glas / Let our voices be heard, dir.: Kristo Papič, Jugoslavija, 1971., orig. format: 16mm, u boji, 16′, 1971

  Mislim da je život jako zabavan / I Think Life is Great Fun /Nekem az élet teccik nagyon, dir.: Katalin Macskássy, Mađarska, 1975., orig. format: 35mm, u boji, 9′, 1975

  Kad sam bio mali, bio sam zdrav i veseo / I Was Little, I Was Healthy And Merry / Ko sem majhen bil, sem bil zdrav, vesel, dir.: Jože Pogačnik, Jugoslavija, 1969., orig. format: 35mm, u boji, 11′, 1969

   Donatori projekta

  • bg
  • ministarstvokulture
  Podelite ovaj članak