SR / EN
O nama

CZKD je mesto gde ljudi dolaze da se osećaju slobodno.

CZKD je nezavisna neprofitna institucija kulture. Društvenu odgovornost vidimo u stvaranju resursa za osvajanje i očuvanje javnog dobra, javnog angažmana i stimulisanje političke borbe za društvenu koheziju, intervenišući prvenstveno u polju umetnosti, obrazovanja i kulture.

Šta CZKD radi?

CZKD je javni forum i mesto kulturne produkcije i produkcije znanja, koji je otvoren za različite grupe i publike sa ciljem da doprinese socijalnoj koheziji u Srbiji:

 

° proizvodi umetničke i kulturne događaje (pozorišne predstave, izložbe, debate, performanse, različite kulturne i političke „javne gestove“);

° organizuje javne programe reagujući fleksibilno i brzo na aktuelne događaje i društvena pitanja;

° organizuje sastanke i radionice nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i drugih zainteresovanih strana;

° osmišljava i realizuje diskusije i konferencije po pitanju relevantnih tema, kao što su ljudska prava, socijalne i kulturne politike;

° omogućava neformalno obrazovanje u vezi sa savremenim društvenim izazovima;

° ohrabruje i podržava saradnju među umetnicima i aktivistima u zemlji, u zemljama susedima, te sarađuje sa kulturnim organizacijama i institucijama u Evropi i svetu;

° podržava multimedijalne produkcije, i istražuje nove umetničke forme koje koriste nove informacione tehnologije i društvene medije;

° promoviše saradnju između privatnog i javnog sektora, naročito u kulturi i oblasti ljudskih prava;

° osnažuje razvoj civilnog društva u Srbiji kroz koncept prostora društvene odgovornosti i njene uloge u svakodnevnom životu.

 

CZKD konceptom prostora društvene odgovornosti daje svoje resurse, prvenstveno kao radni, produkcijski i prezentacijski prostor, time omogućavajući formiranje javnosti i njenih novih autora, kao uslova za demokratsko društvo.

 

Kao civilna institucija kulturne neospornog kontinuiteta, CZKD smatra svojim neophodnim ciljem očuvanje kritičkog angažmana i politika solidarnosti, kao i emancipacije kroz učešće šire zajednice.

CZKD tim
 • borka

  Borka Pavićević

  .

  borka

  Borka Pavićević - .

  Diplomirala i magistrirala je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Radila je kao dramaturg u Ateljeu 212, na BITEFU, godišnjem festivalu avantgardnog teatra (20 godina), u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici, Prištini. Osnivačica je teatra Nova Osećajnost. Učestvovala je u umetničkom pokretu KPGT u bivšoj Jugoslaviji od 1984-1991. Smenjena je sa mesta umetničke direktorke Beogradskog dramskog pozorišta zbog političkih stavova (1993). Bila je član Beogradskog kruga. Osnivačica je i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju (1995).

  Bavi se publicistikom, objavljivala je kolumnu u Susretima, Vremenu, objavljuje u Danasu. Objavljene knjige eseja su "Na ex: Postdejtonska moda" (Novi Pazar, 1998) i "Moda" (Beograd, 1994), "Da li se sećaš" u "Drugoj Srbiji" (Beograd, 1992).

  Dobitnica je nagrade Oto Rene Kastiljo za politički teatar u Njujorku 2000, nagrade Hirošima za mir i kulturu 2004, nagrade Osvajanje slobode, fondacije Maja Maršićević Tasić, koja se dodeljuje ženama za zasluge i promociju u domenu ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije (2005), nagrade Ruts koju dodeljuje ECF, Amsterdam (2009/2010) i nosilac je francuskog ordena Legije časti.
 • ana miljanic

  Ana Miljanić

  .

  ana miljanic

  Ana Miljanić - .

 • IMG_4682-copy

  Aleksandra Sekulić

  .

  IMG_4682-copy

  Aleksandra Sekulić - .

  Doktorski kandidat na grupi Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Interdisciplinarne studije. Diplomirala Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a master studije zavrsila na grupi Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu (UNESCO Chair) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu/Universite Lumiere Lyon 2 sa master tezom „Arhiviranje kao kulturna forma: stvaranje video arhiva i databaza“. Članica i saradnica pokreta Low-Fi Video (1997-2003), grupe Kosmoplovci i projekta Medijska arheologija.
 • ana

  Ana Isaković

  .

  ana

  Ana Isaković - .

  Radila kao pozorišni kritičar u Danasu i u e-novinama. Radila PR romskog teatra »Suno e Romengo«. Do aprila 2011.godine radila je kao asistent u vođenju programa Heartefact fonda. Radila je i kao asistent kordinatora programa u Centru za dramu u edukaciji i umetnosti. Završila je osnovne studije na Filozofskom fakultetu, na istoriji umetnosti. Na trećoj godini je doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti iz oblasti teorija umetnosti i medija. Objavljivala je kritike na Forumu izvođačkih umetnosti unutar grupe KKH.

  Objavljivala je pozorišne kritike i tekstove na Trećem programu Radio Beograda, časopisu Naš trag, Tmačartu, Sceni, Ludusu, Gradini, Stanju stvari, Književnom listu, na sajtu B92 i Magazinu 011. Bila je kritičar biltena 12. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. U okviru 42. Bitefa, objavljivala je kritike u biltenu. Na 48. MESS-u, dobila je nagradu direkcije za profesionalno i inspirativno izveštavanje o festivalu. Selektorka pratećeg programa Showcase 44. BITEFa.
 • IMG_4812-copy

  Slavica Vučetić

  .

  IMG_4812-copy

  Slavica Vučetić - .

 • IMG_4762-copy

  Dragan Škorić

  .

  IMG_4762-copy

  Dragan Škorić - .

 • deki

  Dejan Pantić

  .

  deki

  Dejan Pantić - .

 • foto lj

  Ljubica Slavković

  .

  foto lj

  Ljubica Slavković - .

  Arhitekta (diplomirani inženjer arhitekture Beogradskog Univerziteta), nezavisni kritičar i teoretičar arhitekture, urbanizma i kulture gradova. Aktivna kao novinar saradnik publikacija iz zemlje i inostranstva. Urednica srpskog izdanja švajcarskog arhitektonskog časopisa i istraživačke platforme Kamenzind, autor objavljivanih naučnih radova i dobitnica priznanja 36. Salona Arhitekture u kategoriji arhitektonska kritika. Urednik i autor projekata u CZKDu.
 • Lola

  Lola Joksimović

  .

  Lola

  Lola Joksimović - .

  Nezavisni expert za pitanja evropskih integracija i javnih politika EU, članica Tima Evropa Srbije (Team Europe) Delegacije EU u Republici Srbiji. Od 2007. do 2013. radila kao rukovoditeljka Kancelarije Tačka kulturnog kontakta/Cultural Contact Point Serbia Office (Ministarstva kulture i informisanja RS).

  Diplomirala Arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu / Centar za interdisciplinarne studije i Univerzitetu LUMIERE u Lionu 2 / Fakultet za antropologiju i sociologiju UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, završila master studije na tezi „Od Kulture do Kreativne Evrope“
Donatori
 • ocf
 • bg
 • ministarstvokulture
 • ecf
 • eu
 • mott
 • ccfd
Kontakt

Tel: (+381 11) 361-0270, 361-0954

Fax: (+381 11) 2681-422

Website: www.czkd.org

Adresa: Birčaninova 21, 11000 Beograd

Email: info@czkd.org

Lokacija

Beograd, Birčaninova 21

CZKd-mapa