SR / EN
 • Ponedeljak / 10.2.2014. / 14:20
  Prijavite se do 20. februara
  IMG_7640 - Copy

  Centar za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa organizacijama

  YUROM Centar iz Niša

  Sent iz Novog Pazara i

  Aktivni region iz Subotice

   

  Poziva vas na prijavljivanje na program

  Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

   

  Pozorišni prizori koji izazivaju javnost

  Tema 1: Breht kao metod   

  Mentor : Zlatko Paković

  Pisanje u javnosti: polemika i prevođenje

  Tema 2: Prevođenje kao kulturna forma

  Mentor: Saša Ćirić

  Samoorganizovana produkcija

  Tema 2: Omladinske kulture

  Mentor: Ognjen Glavonić

  Prijavljivanje traje do 20. febraura

  na mejl anaiteatar@gmail.com

   

  Kursevi prve godine Studije konteksta će se istovremeno odvijati u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” će imati priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u oktobru 2014. u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu.

   

  Studije konteksta su dugoročni projekat CZKD-a i partnera u Nišu, Subotici, Novom Pazaru. U formi samoorganizovanog obrazovanja, učesnici/polaznici upoznavaće se sa „nasleđem“ savremenih kritičkih praksi, istorije politika emancipacije, ali i kao prilika da učestvuju u proizvodnji javnih događaja uz pomoć i u saradnji sa širom zajednicom Centra u okviru različitih formi kurseva, rada u produkcijama, kroz javne konsultacije, diskusije, intervjue.

   

  Svoje simboličke i tehničke resurse, svoju memoriju i produkciju stvaljamo kao inventar na raspolaganje polaznicima za formiranje otvorenog programa, metodološkog i tematskog okvira koji će se otvoriti za kritičko promišljanje javnog i političkog prostora i na taj način reafirmisati autore i autorstvo kao osnov kritičkih praksi. Polaznici će iskoristiti kurseve da razviju svoje ideje i na kraju kursa svoju temu obrade u nekom od oblika javnog kulturnog ili umetničkog događaja u svom gradu i potom na zajedničkom trodnevnom seminaru/plenumu u CZKD-u u Beogradu.

   

  Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“, otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva.

   

  Umetnički tim

  Umetnički direktor: Borka Pavićević

  Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

  Tim projekta

  Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić aleksandrasekulic@czkd.org

  Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

  PR: Sanja Nikolić

  Media editor: Ivica Đorđević

  Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

   

  Možete se prijaviti do 20. februara 2014. ili doći na uvodni sastanak polaznika sa koordinatorom. Informacije možete dobiti od koordinatora:

   

  Beograd – CZKD, Ana Isaković anaiteatar@gmail.com

  Subotica – Aktivni region, Branislav Filipović projects@aktivniregion.rs

  Niš – YUROM Centar, Osman Balić osmanbalic@sbb.rs

  Novi Pazar – Sent, Enes Halilović kl_sent@yahoo.com

   

  Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić, Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu), Predrag Brebanović (Centar za istoriju i teoriju književnosti), Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić

   

  Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation 

  Posebno hvala Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu i portalu Seecult

  This publication has been produced  with the assistance of the European  Union – IPA. The contents of this publication  are the sole responsibility of Center for Cultural Decontamination and can in no way be taken to refect the views of the European Union

  Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj ovog štampanog materijala je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

   Donatori projekta

  • eu
  • mott
  • ocf
  • bg
  Podelite ovaj članak