SR / EN
 • aktuelno
  25.04.14.
  Tadeuš Ruževič 09.10.1921 – 24. 04. 2014
  rozewicz

  Iz knjige “Savremena poljska poezija”, preveo i izabrao Petar Vujičić, BIGZ, 1985.

   

  Tadeuš Ruževič pripada tragičnoj generaciji koja je svoje prve stihove pisala u mraku okupacije i nosila ih u partizanskoj torbi. Toj generaciji pripadali su i Kšištof Bačinjski (1921—1944) i Tadeuš Gajci (1922—1944), dva vrlo darovita pesnika, koji su poginuli na barikadama u varšavskom ustanku. S istim pokolenjem izrastao je pesnik, pripovedač i publicist Tadeuš Borovski (1922), koji je sam sebi oduzeo život 1951. godine. Ti pesnici nisu imali vremena za estetiziranja, daleka od borbe i života. Istorija se stvarala pred njihovim očima. Današnjim generacijama to vreme izgleda grandiozno, ali pripadnici toga pokolenja znali su da smrt ne bira, da je samo slučajno danas pao jedan od drugova, a da će možda već sledeća kugla pokositi bilo ikojega, od njih, i to se oseća i vidi u njihovoj poeziji. Ruževič je preživeo. Ali čitava njegova poezija i poetika razvile su se i izrasle iz vizije rata i umiranja.

  »Nisam mogao da shvatim da postoji poezija iako

  je ubijen čovek. Ubijen onaj koji je doveo u život

  poeziju, ugovoreni jezik koji .treba da izražava ono

  što se ne da izraziti. (…) Podozrivo gledam na ta

  ostvarenja. Sastavio sam ih od ostataka reči koje su

  pretrajale, od nezamenjivih slika, od velikog smetlišta,

  od velikog groblja. Izgledalo je da sam prvi

  čovek koji je rekao ‘dobar dan’, ‘voda’, ‘sunce izlazi’.

  Stvarao sam poeziju za preplašene i oslepljene. Učili

  smo se da govorimo od početka. Oni i ja.« !

   

  Ruževič je na oko mračan pesnik. Ali nigde valjda nema takve želje za smirenjem i skladom, očišćenjem od svega ružnog što nas okružuje. On zato i ne pokušava da poetizuje. Tuđe mu je svako poetizovanje, muziciranje, slikanje. Pokušava da nađe osnovnu nit poezije, koja se, po njegovom uverenju, ne nalazi mi u muzici, ni u metafori. Pravom pesniku takve elementarne pesme javljaju se jednom, dvaput u životu. I on traži tu svoju pravu pesmu i pravu reč. Zato je u njegovim pesmama i njegovom stihu tako važna forma. (Jedna njegova zbirka nosi naslov Forme). Ruževič razbija stih, lomi ga, odbacuje sve što mu se čini suvišnim, hoće samo čistu, elementarnu reč. Želi da od elemenata forme stvori novu celinu. Time pesnik teži da dođe do tišine i razjašnjenja. U poslednjih dvadesetak godina Ruževič se više posvetio drami nego poeziji. Svoju poslednju pesničku zbirku objavio je posle deset godina ćutanja u poeziji (Traumatska priča, 1979). Njegovi zahtevi prema sebi postali su stroži nego ikad. Previše mnogo ličnih gubitaka nakupilo se u pesnikovom životu, i svi oni zajedno nisu mogli da ne izgledaju stvarniji od pesme. A Ruževič nikad nije izmišljao motive za svoju poeziju, motivi su uvek poticali iz činjenica njegovog ličnog života, a to znači i iz života poljskog društva. U tim zrelim pesmama Ruževič je umeo da sačuva stilsku čistotu i strogost, tako karakteristične za njegovu poeziju, li autoironiju, koja pesniku jedino ostaje u mnoštvu svakodnevnih gubitaka u borbi sa životom. U tim pesmama do te mere se meša ono što je lično, i što isto može |da bude važno i za nas, koji pesme čitamo, da pesniku bivamo zahvalni što je neke važne stvari rekao umesto nas. I kroz Ruževičevu školu prošli su gotovo svi mlađi poljski pesnici, tako da i oni koji misle da nisu pretrpeli njegov uticaj nisu čak ni svesni toga koliko mu duguju.

   

  LAMENT

  Vama se obraćam sveštenici

  učitelji sudije umetnici

  obućari lekari referenti

  i tebi moj oče

  Saslušajte me

  Nisam mlad

  neka vas vitkost moga tela

  ne zavarava

  ni nežna belina vrata

  ni vedrina otvorenog čela

  ni malje nad slatkom usnom

  ni smeh anđeoski

  ni korak gipki

  nisam mlad

  neka vas moja nevinost

  ne uzbuđuje

  ni moja čistota

  ni moja slabost

  krhkost i jednostavnost

  dvadeset mi je godina

  ja sam ubica

  ja sam oruđe

  slepo kao mač

  u ruci dželata

  ubio sam čoveka

  i crvenim prstima

  milovao sam bele grudi žena

  Unakažen nisam video

  ni nebo ni ružu

  pticu gnezdo drvo

  svetog Franju

  Ahila i Hektora

  Punih šest godina

  iz nozdrva je izbijalo isparenje krvi

  Ne verujem u pretvaranje vode u vino

  ne verujem u oproštaj greha

  ne verujem u vaskrsenje tela

   

  POSMRTNA REHABILITACIJA

  Mrtvi se sećaju

  naše ravnodušnosti

  Mrtvi se sećaju .

  našeg ćutanja

  Mrtvi se sećaju

  naših reči

  Mrtvi vide naše njuške

  razvučene od uva do uva

  Mrtvi vide naša

  tela što se uzajamno taru

  mrtvi vide naše ruke

  složene za pljeskanje

  Mrtvi čitaju naše knjige

  slušaju naše govore

  što smo ih davno održali

  mrtvi čuju

  mljaskanje jezika

  mrtvi proučavaju referate

  učestvuju u diskusijama

  već završenim

  mrtvi vide stadione

  horove ansamble u skandiranju

  Krivi su svi živi

  kriva su mala deca

  koja su dodavala bukete cveća

  krivi su ljubavnici

  krivi su

  krivi su oni što su pobegli

  i oni što su ostali

  oni koji su govorili da

  i oni koji su govorili ne

  i oni koji nisu ništa govorili

  mrtvi prebrojavaju žive

  mrtvi nas neće rehabilitovati

  1956—1957.

  Desiće mi se nešto loše?

  Neće mi se desiti ništa

  preživeću sve ovo

  koliko puta savremeni čovek

  može da izgubi svoje dostojanstvo

  I tako

  odmah čim se završi

  ova istorija s malim i

  prihvatiću se posla

  šta? jeste

  još jednom ću se prihvatiti posla

  jeste! učiću kineski

  da li vredi

  svakako

  veliki rodoljub

  pesnik Lu-ju

  živeo je u razdoblju

  kad su Mongoli osvajali

  Kinu

  napisao je

  9300 pesama

  u to vreme u Kini su se

  pesme pisale

  odozgo nadole

  i od desne strane na l e v u

  bez pravopisnih znakova

   

  IZLAZ

  Živimo slabi

  u zatvorenom krugu

  lica

  reči imena

  drugi nas određuju

  klasifikuju

  pribadaju

  znamo da treba razbiti

  prekoračiti lažni krug

  otići

  ali ostajemo

  Rembo je u Adenu

  1880 godine

  naručio niz knjiga

  između ostalih

  bio je tamo Savršeni bravar

  Mali stolar

  ili nešto slično

  priručnike

  o pečenju cigle taljenju stakla

  proizvodnji cveća

  rudarstvu

  zavarivanju metala

  zidarstvu

  kanalizaciji

  da taj je stvarno

  otišao

  ali i on je

  skupljao novac

  za povratak kući

  posle smrti poezije

  hteo je da zasnuje

  pravu solidnu porodicu

  da se posveti

  vaspitavanju sina

  (koji je trebalo da bude naravno

  novi divni čovek)

  takođe je, hteo da sredi

  svoj odnos prema vojnoj službi

  i tako dalje

  i tako dalje

  to je lepo

  ali recite šta da radi

  Rembo

  kome je četrdeset

  pedeset

  šezdeset

  osamdeset godina

  kakve knjige

  da poruči

  kuda da otputuje

  šta da spali šta da razbije

  šta da napusti

   

  UCMEKAN

  Ucmekan

  daskom

  na smetlištu Pjer Paolo

  pokušava da ustane iz mrtvih

  vuče se

  na sunce leti

  u stisnutim rukama

  ljudsko krvavo nosi

  spolovilo kao ptice

  u gnezdu

  pred presto Gospoda

  i zemlja

  ona plava

  nezemaljski je lepa

  u svemiru jutra

  crni prišt u krilu

  mlečnog puta

  pljuje krv i spermu

  baš si ti Pjer Paolo

  rekao

  »Covek vidi izdaleka čoveka

  koji ubija drugog čoveka.

  Svedok je delanja,

  distancira se od n j e g a . . . «

  neki čovek

  video je izdaleka

  drugog čoveka

  koji je ubijao tebe

  La Terra vista dalla Luna

  il porcile

  staja

  jedva operušeni klinac

  žutokljunac

  giovine di primo pelo

  pekarčić s vatrenim očima

  tako je zategao guzove

  obraze

  debelo crevo raja

  u staji

  još nedorastao za konopac

  za smrtnu presudu amorino

  koji jede govno sveta

  jedan od junaka

  Sala ili 120 dana Sodome

  stvoren po liku

  i podobiju Boga

  Pjer Paolo čeka

  na strašni sud

  * *

  Probijao sam se kroz taj san

  teško

  do probuđenja

  u toplim potocima

  suza reči

  išla je k meni majka

  Ne boj se ti si u meni rekoh joj

  Niko te više neće povrediti raniti pogoditi

  majka se s nekadašnjim strahom

  pribijala uz mene

  ne boj se u zemlji si

  u meni si niko te neće taknuti

  poniziti raniti

  probijao sam se kroz taj san teško

  preda mnom je stajala senka

   

  SMEH

  Kavez je bio tako dugo zatvoren

  da se u njemu izlegla ptica

  ptica je tako dugo ćutala

  da se kavez otvorio

  rđajući u tišini

  tišina je tako dugo trajala

  da se iza crnih šipki

  razlegao smeh

   

  DVOJNIK

  Stoji oborene glave

  stupa tri koraka

  zaključava vrata

  podiže s poda

  knjigu

  »mnogi su patili od padavice

  i lajali kao psi

  grad je brojao četrdeset

  nesrećnih lajavaca«

  zatvara knjigu gleda kroz prozor

  nizovi kuća stanova prozora

  spušta glavu

  seda za sto

  uzima u ruku olovku

  misli

  otputovaću moram da otputujem

  piše

  slike otpadaju

  od misli

  kao meso od kostiju

  da bi se stiglo do srži

  do moždine

  treba smrviti kost

  misli

  to nije ono

  nije tako

  stavlja ruke na rub stola

  skida naočare

  vidi na stolu knjigu

  otvara na slučajnom mestu

  »Slepo crevo! Slezina!« reče

  sebi. Ne radi se tu o slepom crevu

  ni o s l e z i n i . . . »Praskovja Fj odorovna

  ispraćala ih je, čula buku i ušla.

  Šta ti je?

  N i š t a . . . «

  odlaže knjigu

  uzima u ruke koverat

  adresira

  odmiče koverat

  zatvara oči

  otvara oči

  odmiče olovku

  čuje glasove koji ga

  zovu

  ustaje od stola

  gleda kroz prozor misli

  Erinnerung an James Joyce

  Kćerka Lučija 25 godina

  u ludnici

  na vest o očevoj smrti veli

  šta taj idiot radi tamo pod zemljom

  sigurno sve vreme posmatra

  i zagleda nas odozdo

  Erinnerung an James Joyce

  Kćerka Lučija pobegla je u ludilo

  šta taj tamo pod zemljom sada radi

  žena Nora koja je izdržala s njim do kraja

  poverava se Sad je sve postalo

  tako dosadno dokle god je bio s nama

  stalno se dešavalo nešto novo

  udaljavali su se

  sin Đorđo i brat Caro fratello

  Džems Džojs je bio opsednut

  porodičnim osećanjima

  Sklapa ruke kao za molitvu

  olovka među prstima

  kao štap uguran

  u žbice točka

  piše

  prekida čuje glasove

  stigla je pošta od 1 februara 1949

  pismo od Tadeuša Borovskog

  pišem mašinom jer mi je lakše

  »pero mi curi« od radio kursa

  ništa Malo vremena nam je odneo

  dobri starčić — Leopold Staf

  kome su davana odlikovanja cveće recitacije

  i novac pred svedocima posadili su ga

  na scenu poljskog pozorišta u takvu pletenu

  stolicu za babe . . . Staf je drhtavom rukom

  tutnuo koverat u džep Tuvim

  koji je to gledao od predsedničkog stola

  sračunao je da će Staf zaraditi na svom jubileju

  oko milion zlota K a d smo se počeli

  srne jati Tuvim sa čuđenjem podiže obrve

  »Sta se smejete« kaže »pa to j e

  ozbiljan problem« Na tom istom matineu

  u pozorištu glumci su grozno recitovali

  Stafove pesme

  nisam još odgovorio Borovskom

  na to pismo

  Tadeuš je izvršio samoubistvo

  Tuvim je sa čuđenjem digao obrve

  Tuvim Staf

  Helena Leopoldova Stafova

  ispovedivši se i pričestivši umrla je

  dn. 14. III 1957. g. Zaupokojena misa

  služiće se u crkvi sv. Karola Boromejskog

  na Povonskama dn. 16. om. u 12.15 čas.

  posle koje će se obaviti ispraćaj ostataka

  na lokalno groblje u porodičnu grobnicu

  0 čemu obaveštavaju

  muž sestra sestrična i porodica

  Recitovali su loše nije im se isplatilo

  kako su govorili — da uče uloge za jedan nastup

  Posle toga je bio prijem u Sejmu koji je priredio

  Maršal Kovalski mnogo vina

  vutke i cveća od koga sam — lalu

  I nešto žuto doneo ženi

  (o, zakasnela zimska ljubavi!)

  Kad vidiš Vileka Maha reci mu

  da živim vrlo č u d n o . . .

  šta taj tamo radi pod zemljom

  sve vreme nas podgleda i posmatra

  kako izgleda ta lepa zelena travica

  od strane korenja

   

  SEĆANJE NA SAN IZ 1963. GODINE

  Sanjao sam

  Lava Tołstoja

  ležao je u krevetu

  ogroman kao sunce

  u grivi

  raščupane kose

  lav

  video sam njegovu

  glavu

  lice od zlatnog talasastog lima

  niz koje se slivala

  neprekidna svetlost

  odjednom se ugasio

  pocrneo

  a koža njegovih ruku i lica

  bila je hrapava

  ispucana

  kao hrastova kora

  upitah ga

  »šta treba činiti«

  »ništa«

  reče

  kroz sve crte

  pukotine

  zaplovi prema meni svetlost

  poče se rasplamsavati

  ogromni zračni osmeh

   

  DIJALOG

  Na obali crnog

  mora

  razgovarao sam s ruskim pesnikom

  o poeziji o Gogolju

  Šekspiru

  Staljinu i strahu

  vetar je raznosio s usana

  naše reči

  zalazilo je sunce

  poplavilo je crveno

  k r v l j u

  vodu vazduh zemlju

  Šekspir je mora

  nosio na svojoj grbači

  brodove natovarene zrnom

  govorili smo o krizi

  lirike romana drame

  Sekspir je oplođivao Evropu

  sahranjivao mrtve

  vodio ratove

  Smejao se od uha do uha

  pitao glasom »sirotog Toma«

  za ukus pojedenog govneta

  salate od lovorova lista

  dobrodušno se natresao

  Držao nas na dlanu

  ostavljao na pesku

  i počeo da ulazi u more

  s otvorenim žilama

  Podelite ovaj članak