SR / EN

Tag: 20czkd

  • Između Bečkog koncerta i Ulice otvorenog srca [Stav]

    kolumna borka
    Prvog januara, tačno u podne, kao i prethodnih godina, u Centru za kulturnu dekontaminaciju izložbom “Živi, mrtvi i ostali” obeležena je (kako se to kaže) dvadesetogodišnjica rada ove autonomne institucije društvenosti, koja počiva na zastupanju javnog dobra, problematiziranju, otvaranju dijaloga i sprezi kritičnosti i autorstva. Moram da posvedočim o tome,…