SR / EN

Tag: Branka Bajić

  • Follow up: POD Teatar: ”Neruda: Priznajem da sam živeo” [Događaj]

    manja
    ‘Neruda: Priznajem da sam živeo” je predstava POD Teatra inspirisana autobiografijom velikog čileanskog pesnika Pabla Nerude.   Pored kreiranja predstave, umetničko istraživački projekat POD Teatra o Pablu Nerudi obuhvata i seriju konferencija i predavanja o životu, kulturnom i političkom aktivizmu ovog umetnika. Zašto Neruda? Jer on pripada svim radnim narodima…