SR / EN

Tag: deklaracija

  • Deklaracija broj 3, 6. april 2016. [Stav]

    aas-logo-300x253
    Akademija arhitekture Srbije, kao asocijacija koja okuplja vrhunske stvaraoce, još jednom konstatuje da su urbanističke teme, pre svega “Beograd na vodi”, sveprisutne u javnosti i u dnevnim događajima Beograda i Srbije. Nažalost, sve očigledniji je strah gradskih vlasti od javnog dijaloga i izjašnjavanja o tom nametnutom projektu koji je postao…
  • Deklaracija O “Beogradu na vodi” [Stav]

    aas
    Sa dobrom namerom i sa profesionalnom odgovornošću Akademija arhitekture Srbije (dalje: AAS) obraća se institucijama Republike Srbije, Grada Beograda, stručnoj i široj javnosti Beograda i Srbije u povodu istrajavanja nadležnih u nametanju projekta “Beograd na vodi”, na način kako je zamišljen i otpočeo, kako se navodno razvija, a pogotovo zbog…