SR / EN

Tag: đubre

  • Štetočinjarenje [Stav]

    Tan2014-4-20_16027557_3
    Na godišnjicu Poplava 2014. u tekstu “Poplave – godinu dana kasnije” (Istinomer) stoji sledeće: “Nakon što su Srbiju u maju, a zatim i u septembru prošle godine pogodile katastrofalne poplave, za sanaciju štete u domaćinstvima izdvojena je suma od 4,7 milijardi dinara, a materijalnu pomoć je dobilo 19.780 domaćinstava, navodi…