SR / EN

Tag: hannah arendt

  • Zajednica izbeglica i apatrida / Javno čitanje tekstova Hane Arent [Događaj]

    za dogadjaj hannah
    WHY ARTIVISM: transnacionalno i javno čitanje “Izvori totalitarizma” Hane Arent (Hannah Arendt) Centar za kulturnu dekontaminaciju i Transeuropa festival   Javnim čitanjem tekstova Hane Arent u Beogradu danas, želimo da ukažemo na onu zajednicu koja je njima obuhvaćena, a nama je pred očima u pokretu – izbeglicama iz devastiranih krajeva…