SR / EN

Tag: Igor Grubić

  • Spomenik spomenicima [Stav]

    igor-grubic
    Jugoslavija je bila velika greška koju smo skupo platili i koju nikako nismo mogli da savladamo, niti da ispravimo”, reči su Borislava Jovića prilikom promocije njegove knjige “Kako su Srbi izgubili vek”. “Da savladamo”, tačno. Nije to lako – savladati, Jugoslaviju, niti njome ovladati, odveć težak i visoko postavljen zadatak,…
  • Follow up: Likovni program: Review and Update: Igor Grubić i Branka Benčić [Događaj]

    kvadratna rev
    Likovni program CZKD 2014 12.12. 2014. Review and Update: Igor Grubić i Branka Benčić   Kustoska i umetnička istraživanja koje prepoznajemo kao relevantne za razumevanje zajedničkih pitanja o mogućnostima i praksama umetnosti danas, u specifičnom kontekstu i u dijalogu sa širim međunarodnim procesima. Novi projekat Igora Grubića razmatraćemo u nizu…