SR / EN

Tag: Islam Grčki

  • Junaštvo i stvaralaštvo [Stav]

    kula-jankovica-04
    Treći put sam u Kuli Stojana Jankovića. “U 17. stoleću mletačko-turska granica bila je pred vratima Zadra, s nizom osmanskih utvrda od Zemunika do Novigrada, od njih se najveća zvala Sedd-i islam, po čemu je selo i dobilo ime. Atributi Grčki i Latinski nastali su u 18. stoleću, kada je…