SR / EN

Tag: Ivan Ivanji

  • Ispovest omatorelog skojevca [Stav]

    1192200_U_Ime_Naroda_03
    Imao sam samo šesnaest godina kada se posle rata obračunavalo sa “domaćim izdajnicima”. Pitam se šta bih činio da sam bio nekoliko godina stariji. Kako bih se odnosio prema onima koji su sarađivali sa ubicama mojih roditelja, ili makar nemo posmatrali kako odvode u smrt njihove sunarodnike, koji su normalno…