SR / EN

Tag: Jugoslavija

  • Jugoslavija kao otpor [Stav]

    corax kvadratna
    Koraks ne bi bio Koraks kada ne bi u ovom času najnovije povjesti i istorije ili “trajnog prošlog vremena” (“Trajno prošlo vreme: hronologija 1990/2001″, kako glasi naslov knjige njegovih karikatura u izdanju Alexandra Pressa, promovisane u CZKD-u) naslikao jasenovački Cvet Bogdana Bogdanovića sa laticama koje padaju, sa ranjenim krilima. Sedi…