SR / EN

Tag: konkurs

  • Konstruktivna kritika [Stav]

    nkss
    Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) oštro je kritikovala 22. aprila Sekretarijat za kulturu Grada Beograda povodom objavljivanja nepotpunih rezultata godišnjeg konkursa za (su)finansiranje projekata i netransparentnosti cele procedure, a iznela je i niz primedbi u vezi sa produžavanjem v.d. stanja u ustanovama kulture, kao i nerešavanjem  statusa Magacina u…
  • Polurezultati gradskog konkursa za kulturu za 2015. [Stav]

    seecult
    Grad Beograd sufinansiraće u 2015. godini oko 300 projekata u oblasti kulture, među kojima je najviše u sferi umetničkog amaterizma i očuvanja tradicije. Rezultati gradskog konkursa, objavljeni nedavno bez iznosa sredstava, pokazuju da su projekti savremenog stvaralaštva organizacija sa nezavisne kulturne scene u velikoj meri izostavljeni, kao i 2014. godine.…