SR / EN

Tag: likovni program

 • Memory Reworks : Oriol Fontdevila i Núria Solé Bardalet [Događaj]

  nuria-2
  Likovni program CZKD 2016 Memory Reworks Oriol Fontdevila i Núria Solé Bardalet    Bela kocka kao realm memorije. Oriol Fontdevila U kojoj meri možemo shvatiti muzej kao realm memorije? Muzej moderne umetnosti se uzima kao post-istorijski prostor: uspostavlja istorijski narativ umetnosti, ali istovremeno izbegava sopstvenu temporalnost tehnologijom, poput bele kocke. Sa…
 • Zoran Naskovski – MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje [Događaj]

  mandala kvadratna
  ZORAN NASKOVSKI MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje Instalacija   Izložba traje od 30.12.2015. do 30.01.2016.   Neki ljudi misle da ako slika nema temu ili nije predstavljačka, da onda nema ni značenje. Ovo naprosto nije tačno.   Ad Rajnhart nedatirane beleške sa predavanja   MANDALA I…
 • Likovni program: Zagreb Review and Update, Renata Poljak [Događaj]

  likovni
  Likovni program: Zagreb Review and Update Renata Poljak, autorska prezentacija Moderatorka razgovora: Aleksandra Sekulić Sa Renatom Poljak upoznaćemo se sa radovima ove umetnice koji su već izlagani i prikazivani širom sveta, i sa njihovim kontekstom, umetničkim postupcima i recepcijom; i videćemo najnoviji rad, što će nam biti povod za razgovor…
 • Follow up: Likovni program: Review and Update: Igor Grubić i Branka Benčić [Događaj]

  kvadratna rev
  Likovni program CZKD 2014 12.12. 2014. Review and Update: Igor Grubić i Branka Benčić   Kustoska i umetnička istraživanja koje prepoznajemo kao relevantne za razumevanje zajedničkih pitanja o mogućnostima i praksama umetnosti danas, u specifičnom kontekstu i u dijalogu sa širim međunarodnim procesima. Novi projekat Igora Grubića razmatraćemo u nizu…