SR / EN

Tag: Mandala i krst

  • Vođenje kroz izlozbu MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje [Događaj]

    kvadrat naskoski
    Učestvuju: Jelena Stojanović, istoričarka umetnosti, Vasilije Perišić, student Evropske politike i autor izložbe Zoran Naskovski MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje Instalacija   Izložba traje od 30.12.2015. do 30.01.2016.   Neki ljudi misle da ako slika nema temu ili nije predstavljačka, da onda nema ni značenje. Ovo…
  • Zoran Naskovski – MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje [Događaj]

    mandala kvadratna
    ZORAN NASKOVSKI MANDALA I KRST / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje Instalacija   Izložba traje od 30.12.2015. do 30.01.2016.   Neki ljudi misle da ako slika nema temu ili nije predstavljačka, da onda nema ni značenje. Ovo naprosto nije tačno.   Ad Rajnhart nedatirane beleške sa predavanja   MANDALA I…