SR / EN

Tag: marksisticka teorija umetnosti

  • Predstavljanje zbornika Savremena marksistička teorija umetnosti [Događaj]

    marskisticka kvadratna
    Knjiga Savremena marksistička teorija umetnosti je zbirka eseja i rasprava koja se bavi interpretacijama Marksove teorije s posebnim fokusom na umetnost. Zamišljena je kao opšti pregled tokova, tradicija i problema u razvoju savremene marksističke misli, pri čemu je koncepcija knjige sužena na polemike u ovoj oblasti od perioda Drugog svetskog…