SR / EN

Tag: Milan Nedic

  • Dokazana i potpisana kolaboracija [Press]

    nedic
    IZLAGANJE NA SKUPU DR OLIVERE MILOSAVLJEVIĆ (1951–2015)KVISLINŠKA ULOGA MILANA NEDIĆA – ZAŠTO SE TO DANAS OPRAVDAVA I VELIČA (11. APRIL 2006, CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU, BEOGRAD) Preuzeto sa www.vreme.com Zadržaću se samo na prvom delu teme današnjeg skupa, kvislinškoj ulozi Milana Nedića i njegovih saradnika, i to iz dva razloga.…