SR / EN

Tag: Nebojsa Jovanovic

 • Follow up: Rod i pol u partizanskom filmu, 1947–1962. [Događaj]

  kvadratna slavica
  Predavanje Nebojše Jovanovića Rod i pol u partizanskom filmu, 1947–1962. Među tezama o jugoslovenskom partizanskom filmu posebno se izdvaja ona koja tvrdi da se on temelji na oštroj podjeli na Dobro (mi, partizani) i Zlo (oni, neprijatelji). Ta crno-bijela dihotomija, tvrde neki filmski teoretičari i historičari, pretvorila je partizanske filmove…
 • Follow up: Kako se kalila ljubav? [Događaj]

  IMG_8720
  “Kako se kalila lјubav” – Romansa, rad i rod u klasičnom jugoslavenskom filmu Gost urednik: Nеbојšа Јоvаnоvić, dоktоrski kаndidаt nа Cеntrаlnоеvrоpskоm univеrzitеtu u Budimpеšti   Foto: Srđan Veljović Video: Ivica Đorđević
 • Kako se kalila ljubav? [Događaj]

  Jovanovic
  U ponedeljak, 26.maja u 19h   “Kako se kalila lјubav” – Romansa, rad i rod u klasičnom jugoslavenskom filmu Gost urednik: Nеbојšа Јоvаnоvić, dоktоrski kаndidаt nа Cеntrаlnоеvrоpskоm univеrzitеtu u Budimpеšti   U kakvom su odnosu rad i rod u klasičnom jugoslavenskom filmu? Predavanje će istražiti varijacije tog odnosa u nizu…