SR / EN

Tag: Nezavisna kulturna scena Srbije

  • Konstruktivna kritika [Stav]

    nkss
    Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) oštro je kritikovala 22. aprila Sekretarijat za kulturu Grada Beograda povodom objavljivanja nepotpunih rezultata godišnjeg konkursa za (su)finansiranje projekata i netransparentnosti cele procedure, a iznela je i niz primedbi u vezi sa produžavanjem v.d. stanja u ustanovama kulture, kao i nerešavanjem  statusa Magacina u…
  • Saopštenje organizacija sa nezavisne kulturne scene [Stav]

    nkss
    Dole potpisane organizacije, koje su deo nezavisne kulturno umetničke scene, pridružuju se protestima protiv predloženih izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.   Kao što je u mnogim analizama već istaknuto, ovim izmenama nastavlja se prebacivanje tereta ekonomske krize na…