SR / EN

Tag: partizanski

  • Follow up: Rod i pol u partizanskom filmu, 1947–1962. [Događaj]

    kvadratna slavica
    Predavanje Nebojše Jovanovića Rod i pol u partizanskom filmu, 1947–1962. Među tezama o jugoslovenskom partizanskom filmu posebno se izdvaja ona koja tvrdi da se on temelji na oštroj podjeli na Dobro (mi, partizani) i Zlo (oni, neprijatelji). Ta crno-bijela dihotomija, tvrde neki filmski teoretičari i historičari, pretvorila je partizanske filmove…