SR / EN

Tag: Predrag Matvejević

  • Predrag Matvejević 1932 – 2017 [Stav]

    matvejevic kvadratna
    “Šta nam se dogodilo? Posle Zafranovića, Stefanovskog, Mandića, Škiljana, Šnajdera… Centar za kulturnu dekontaminaciju, nastavljajući tradiciju održavanja i negovanja odnosa sa intelektualcima sa prostora bivše Jugoslavije, za gosta 28. maja 2000. godine ima književnika i kritičara Predraga Matvejevića. Iako je već dugo izvan našeg kulturnog prostora, Predrag Matvejević – koji…