SR / EN

Tag: Sedrik Fermont

  • Follow up: Elektronska muzika u Iranu i dijaspori – predavanje Sedrika Fermonta [Događaj]

    kvadratna sedrik
    Elektronska muzika u Iranu i dijaspori – predavanje Sedrika Fermonta u okviru CZKD Logografije Zvuka u kojem predstavlja istorijat elektronske muzike u Iranu i njegove dijaspore od 1960-ih naovamo. Od prvih kompozicija Alireze Mašejekija i Darijuša Dolat-Šahija tokom kasnih 1960-ih do savremene generacije iranskih kompoziora, elektronska muzika je danas deo…