SR / EN

Tag: Simeon Stepanov Piščević

  • Vekovna ognjišta i seobe – „Izveštaji o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića“ [Događaj]

    simeon kvadratna
    Posle više decenija ponovo su objavljeni „Memoare“ Simeona Stepanova Piščevića (1731-1797), ovoga puta pod naslovom „Izveštaji o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića“. Reč je o književno vrednom delu koje bi čitaocima moglo da ponudi uvid ne samo u burni život autora, general-majora u ruskoj armiji i kavaljera Ordena svetog Đorđa, već…