SR / EN

Tag: Tadeuš Ruževič

  • Tadeuš Ruževič 09.10.1921 – 24. 04. 2014 [Stav]

    rozewicz
    Iz knjige “Savremena poljska poezija”, preveo i izabrao Petar Vujičić, BIGZ, 1985.   Tadeuš Ruževič pripada tragičnoj generaciji koja je svoje prve stihove pisala u mraku okupacije i nosila ih u partizanskoj torbi. Toj generaciji pripadali su i Kšištof Bačinjski (1921—1944) i Tadeuš Gajci (1922—1944), dva vrlo darovita pesnika, koji…