SR / EN

Tag: Tanja Simic Berclaz

  • 23 godine od ubistva Josipa Reihl Kira [Događaj]

    Reihl-Kir-013
    Izložba Centra za kulturnu dekontaminaciju ”Ko je tebi Reihl Kir?”, autorke Tanje Simić Berclaz i Metaklinike, nastala je u saradnji sa Centrom za mirovne studije iz Zagreba, Biroom za ljudska prava iz Tuzle i Mirovnim institutom iz Ljubljane. Ova izložba, premijerno prikazana 23. jula 2010. u CZKD-u, prikazuje tragičnu sudbinu…