SR / EN

Tag: transeuropa

  • TRANSEVROPA FESTIVAL, 1 – 5. oktobar, Beograd [Događaj]

    trasneuropa kvadr
    U Beogradu će od 1. do 5. oktobra biti održan međunarodni Transevropa festival – Beyond the Fragments. Tokom ova četiri dana, nizom panel diskusija, umetničkih i drugih pratećih programa, ideja je da se napravi presek i kritički osvrt na trenutne političke i društvene paradigme u kontekstu savremenog evropskog diskursa. Kroz…
  • Zajednica izbeglica i apatrida / Javno čitanje tekstova Hane Arent [Događaj]

    za dogadjaj hannah
    WHY ARTIVISM: transnacionalno i javno čitanje “Izvori totalitarizma” Hane Arent (Hannah Arendt) Centar za kulturnu dekontaminaciju i Transeuropa festival   Javnim čitanjem tekstova Hane Arent u Beogradu danas, želimo da ukažemo na onu zajednicu koja je njima obuhvaćena, a nama je pred očima u pokretu – izbeglicama iz devastiranih krajeva…