SR / EN

Tag: U ime naroda – politička represija u Srbiji 1944 – 1953

  • Ispovest omatorelog skojevca [Stav]

    1192200_U_Ime_Naroda_03
    Imao sam samo šesnaest godina kada se posle rata obračunavalo sa “domaćim izdajnicima”. Pitam se šta bih činio da sam bio nekoliko godina stariji. Kako bih se odnosio prema onima koji su sarađivali sa ubicama mojih roditelja, ili makar nemo posmatrali kako odvode u smrt njihove sunarodnike, koji su normalno…
  • Jedna bezumna izložba [Stav]

    9hncps
    Đavo se krije u detaljima. Ova fraza derivat je izraza: Bog se krije u detaljima. Ne zna se tačno ko ga je i kad prvi izgovorio, ali se pripisuje nemačkim autorima. Pouzdano znamo da je rečenicu: “Dobri bog je u detaljima”, napisao Flober.   U narednom veku, među drugima, nju…