SR / EN

Tag: Ulysses teatar

  • Surovo pozorište [Stav]

    29be73c8ead505809724
    Jedini način da od lepote ne skončaš na Brijunima (Brioni), ili da zanavek ne ostaneš tu, jeste da se do kraja odaš teatru i teatarskome životu. Prirodno je tako apsolutno, “raj”, naravno, pišu i govore, da umetnost ima biti aberativno katarzičnom.    Toga zadatka da stvori svet po sebi prvo…