SR / EN

Tag: Vesna Brkic

  • Vesna Brkić, promocija knjige Dodole [Događaj]

    dodole kvadratna
    Govore: Za teoretičara Bojana Jovanović Za izdavača Eugenija Ehgartner Autor Vesna Brkić Moderator Borka Pavićević   “Sve češće se družim sa Vašim knjigama. Srodila sam se sa njima. One govore o jednom konkretnom vremenu i o konkretnim ljudima, ali je u njima toliko univerzalnih ljudskih vredosti pretočenih direktno u literaturu. U knjigama je Vaš život,…