SR / EN

Tag: Vesna Teršalić

  • Varaždinski nokturno [Stav]

    varadzin
    Varaždin je lep grad oduvek bio i sada je lep, po sunčanom i toplom danu 14. februara. „Proganjanje i ubistvo ŽAN Pol Mara kako ih prikazuje glumačka trupa azila u Šarantonu pod vođstvom Markiza de Sada“ Petera Vajsa, napisan u uzbudljivim šezdesetim godinama dvadesetog veka je drama o protivrečnostima revolucije,…