SR / EN

Tag: Veton

  • Suroi [Stav]

    Veton Surroi
    Bilo je to u toku bombardovanja, na početku (prokletstvo je što čovek ne upisuje događaje pod datume), kada je u sobi pod tremom, u CZKD, “iscureo” faks u kome je stajalo da su ubijeni Fehmi Agani i Veton Suroi. Bile smo tu uglavnom žene, Ana Miljanić, za faksom, Lula Mikijelji…