Gostovanje Studija konteksta u Novom Pazaru

31.01.2014. | 18:30

Centar za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa organizacijama

YUROM Centar iz Niša

Sent iz Novog Pazara i

Aktivni region iz Subotice

Poziva vas na prvi program projekta

Studije konteksta: Diverzitet diverziteta u Novom Pazaru

  1. januar 2014.

18.30h

Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar

Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

Upoznavanje sa alternativnim modelima produkcije

Predstavljanje programa Studije konteksta – Diverzitet diverziteta:

Poziv na učešće u prvoj godini programa: Alternativni modeli produkcije

U razgovoru učestvuju:

Borka Pavićević, Aleksandra Sekulić, Enes Halilović, Zlatko Paković, Saša Ćirić, Ognjen Glavonić i Attila Sirbik

Pozorišni prizori koji izazivaju javnost

Tema 1: Breht kao metod

Mentor : Zlatko Paković

Izvođenje prizora: „Neprijatelj naroda kao poučni komad (Ibzen sa Brehtom, partitura za kompozitora, dva glumca i reditelja)“

Režija: Zlatko Paković Igraju: Igor Filipović, Bojan Dimitrijević, Zlatko Paković;

muzičar: Božidar Obradinović

Pisanje u javnosti: polemika i prevođenje

Tema 2: Prevođenje kao kulturna forma

Mentor: Saša Ćirić

Uvodna reč: Saša Ćirić; Razgovor: Saša Ćirić (Beton, Beograd), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Atila Sirbik (Symposion, Subotica)

Samoorganizovana produkcija

Tema 2: Omladinske kulture

Mentor: Ognjen Glavonić

Uvodna reč: Ognjen Glavonić

Kursevi ove prve godine Studije konteksta će se istovremeno odvijati u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” će imati priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u oktobru 2014. u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu. Prijavljivanje traje do 20. februara 2014.

Studije konteksta su dugoročni projekat CZKD i partnera u gradovima Nišu, Subotici, Novom Pazaru. U formi samoorganizovanog obrazovanja, učesnici/polaznici upoznavaće se sa „nasleđem“ savremenih kritičkih praksi, istorije politika emancipacije, ali i prilika da učestvuju u proizvodnji javnih događaja uz pomoć i u saradnji sa širom zajednicom Centra u okviru različitih formi kurseva, rada u produkcijama, kroz javne konsultacije, diskusije, intervjue.

Svoje simboličke i tehničke resurse, svoju memoriju i produkciju stvaljamo kao inventar na raspolaganje polaznicima za formiranje otvorenog programa, metodološkog i tematskog okvira koji će se otvoriti za kritičko promišljanje javnog i političkog prostora i na taj način re-afirmisati autore i autorstvo kao osnov kritičkih praksi. Polaznici će iskoristiti kurseve da razviju svoje ideje i na kraju kursa svoju temu obradili u nekom od oblika javnog kulturnog ili umetničkog događaja u svom gradu i potom na zajedničkom trodnevnom seminaru/plenumu u CZKD u Beogradu.

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“ otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva.

Umetnički tim

Umetnički direktor: Borka Pavićević

Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

Tim projekta

Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić, aleksandrasekulic@czkd.org

Koordinatori:

Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

PR: Sanja Nikolić

Media editor: Ivica Đorđević

Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

Medijski partner: Seecult portal za kulturu jugoistočne Evrope

Zahvaljujemo se Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Književnom festivalu „Na pola puta“ iz Užica na podršci u realizaciji događaja.

Možete se prijaviti do 20. februara 2014. ili doći na uvodni sastanak polaznika sa koordinatorom

Informacije možete dobiti od koordinatora:

Beograd – CZKD, Ana Isaković, anaiteatar@gmail.com

Subotica – Aktivni region, Branislav Filipović, projekti@aktivniregion.rs

Niš – YUROM Centar, Osman Balić, osmanbalic@sbb.rs

Novi Pazar – Sent, Enes Halilović, kl_sent@yahoo.com

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić, Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu), Predrag Brebanović (Centar za istoriju i teoriju književnosti), Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić

Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

This publication has been produced  with the assistance of the European  Union – IPA. The contents of this publication  are the sole responsibility of Center for Cultural Decontamination and can in no way be taken to refect the views of the European Union.

Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj ovog štampanog materijala je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...