Najava Studija konteksta – Diverzitet diverziteta

24.01.2014. | 18:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa organizacijama

YUROM Centar iz Niša

Sent iz Novog Pazara i

Aktivni region iz Subotice

Poziva vas na prvi program projekta

Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

24. januara 2014.

18h

Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

Upoznavanje sa alternativnim modelima produkcije

Predstavljanje programa Studije konteksta – Diverzitet diverziteta:

Poziv na učešće u prvoj godini programa: Alternativni modeli produkcije

Program:

18h

Pozorišni prizori koji izazivaju javnost

Tema 1: Breht kao metod

Mentor : Zlatko Paković

Izvođenje prizora: „Neprijatelj naroda kao poučni komad (Ibzen sa Brehtom, partitura za kompozitora, dva glumca i reditelja)“

Režija: Zlatko Paković Igraju: Igor Filipović, Bojan Dimitrijević, Zlatko Paković; muzičar: Božidar Obradinović

19:00h

Šta ćemo raditi? Uvod u Studije konteksta: Borka Pavićević i Aleksandra Sekulić

19:30h Pauza

19:45h

Pisanje u javnosti: polemika i prevođenje

Tema 2: Prevođenje kao kulturna forma

Mentor: Saša Ćirić

Uvodna reč: Saša Ćirić; Razgovor: Saša Ćirić (Beton, Beograd), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Atila Sirbik (Symposion, Subotica)

20:30h

Samoorganizovana produkcija

Tema 2: Omladinske kulture

Mentor: Ognjen Glavonić

Uvodna reč: Ognjen Glavonić;

Projekcija filma “Živan pravi pank festival” (2013)

63 minuta, dugometražni dokumentarni film

Uloge: Živan Pujić ; Režija: Ognjen Glavonić

Kamera: Relja Ilić; Montaža: Sara Santini; Snimanje Zvuka: Pavle Dinulović; Dizajn Zvuka: Jakov Munižaba; Produkcija: Mladen Bulbuk; Kolor korekcija: Nikola Mrdalj; Natpisi i špice: Boris Stanić

Kursevi prve godine Studije konteksta će se istovremeno odvijati u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” će imati priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u oktobru 2014. u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu. Prijavljivanje traje do 20. februara 2014.

Studije konteksta su dugoročni projekat CZKD-a i partnera u Nišu, Subotici, Novom Pazaru. U formi samoorganizovanog obrazovanja, učesnici/polaznici upoznavaće se sa „nasleđem“ savremenih kritičkih praksi, istorije politika emancipacije, ali i kao prilika da učestvuju u proizvodnji javnih događaja uz pomoć i u saradnji sa širom zajednicom Centra u okviru različitih formi kurseva, rada u produkcijama, kroz javne konsultacije, diskusije, intervjue.

Svoje simboličke i tehničke resurse, svoju memoriju i produkciju stvaljamo kao inventar na raspolaganje polaznicima za formiranje otvorenog programa, metodološkog i tematskog okvira koji će se otvoriti za kritičko promišljanje javnog i političkog prostora i na taj način reafirmisati autore i autorstvo kao osnov kritičkih praksi. Polaznici će iskoristiti kurseve da razviju svoje ideje i na kraju kursa svoju temu obrade u nekom od oblika javnog kulturnog ili umetničkog događaja u svom gradu i potom na zajedničkom trodnevnom seminaru/plenumu u CZKD-u u Beogradu.

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“, otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva.

Umetnički tim

Umetnički direktor: Borka Pavićević

Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

Tim projekta

Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić aleksandrasekulic@czkd.org

Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

PR: Sanja Nikolić

Media editor: Ivica Đorđević

Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

Medijski partner: Seecult portal za kulturu jugoistočne Evrope

Možete se prijaviti do 20. februara 2014. ili doći na uvodni sastanak polaznika sa koordinatorom. Informacije možete dobiti od koordinatora:

Beograd – CZKD, Ana Isaković anaiteatar@gmail.com

Subotica – Aktivni region, Branislav Filipović office@aktivniregion.rs

Niš – YUROM Centar, Osman Balić osmanbalic@sbb.rs

Novi Pazar – Sent, Enes Halilović kl_sent@yahoo.com

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić, Dejan Ilić, Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić, Atila Širbik (Attila Sirbik), Branislav Dimitrijević, Predrag Brebanović, Snežana Skoko, Ružica Marjanović, Ana Vujanović, Vesna Milosavljević, Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

Detaljniji opis programa

U prvoj godini, CZKD želi da sa partnerima iz Subotice (Aktivni region), Niša (YUROM Centar) i Novog Pazara (Sent) ostvari policentričnu platformu obrazovanja i razmene koja će omogućiti prijavljenim i pozvanim učesnicima studija da sastave obrazovni program i uče u procesu kulturne produkcije.

Teme:

1. Prevođenje kao kulturna forma – polemika i prevođenje

Prevođenje kao proces koji omogućava oslobađanje, pomeranje značenja odvija se u procesu semioze, a vrše ga kulturni prevodioci, u prevođenju se krije poreklo humanističkih nauka “u procesu neprestane potrage za novim oblicima znanja u domenu kulture” (Tomislav Longinović). Časopis Beton iz Beograda i Multimedia iz Prištine su u 2011. učinili najveći i najsubverzivniji gest prevođenja književnosti Kosova i Srbije; časopis Symposion je rekontekstualizovao praksu dvojezičnosti književne produkcije kao fluks jezika i šum postjugoslovenske književnosti, a polazeći od Subotice i mađarskog i srpskohrvatskog pisanja i prevođenja u osmozi sa jezicima vizuelnih umetnosti; koliko je romski jezik prisutan u savremenom obrazovnom i sistemu kulturne proizvodnje ne može se proveriti samo uvidom u statistike, već i u kontekstu svakodnevnog života, da se vidi dublja povezanost marginalizacije i grafita mržnje na spomeniku Šabanu Bajramoviću; koliko praksa prevođenja može inicirati novu književnu dinamiku u Sandžaku; svi ovi primeri su polazište za istraživanje prevođenja kao heterotopije.

2. Diverzitet omladinskih kultura – Samoorganizovana produkcija

Diverzitet omladinske kulture u Srbiji i regionu nije vidljiv niti predviđen van jezičko-etničkih granica shvatanja diverziteta, ali je i skriven stereotipnim medijskim i kulturalnim tretmanom omladine. Omladina kao problem i simptom društva u krizi odavno redovna tema u igri krivice, odgovornosti i zastrašivanja društva, ali u svakoj specifičnoj situaciji dominantna predstava skriva zapravo sve ostale “različitosti” koje nisu predviđene zbog svoje subverzivnosti ili načina na koji ispadaju iz zadatog registra društvenih struktura. Koje su to prakse omladinske kulture koje prethodne generacije nemaju senzibilitet, jezik ili želju da uoče kao savremeni diverzitet sopstvene kulture – to najbolje mogu artikulisati učesnici tog diverziteta, koristeći sve resurse prethodnih jezika, oblika i javnosti koji im se stave na raspolaganje.

3. Breht kao metod – sekularnost kao uslov diverziteta

Otvorena pozorišna produkcija koju koncipira i izvodi Zlatko Paković, polazeći od dijaloga i književnih i filozofskih rapsrava u formi brehtovskih didaktičkih javnih akcija, prizora i igrokaza biće prilika za polaznike da kroz proces pozorišne produkcije ugrađuju sopstvena iskustva u nedorečenosti društvenog političkog života.

Program studija će se predstaviti javnim uvodnim događajima u svim gradovima uključenim u program (Beograd, Subotica, Novi Pazar i Niš) uz učešće potencijalnih mentora/saradnika. Program predavanja i mentorskog rada odgovaraće na „potrebe“ i predloge polaznika, oblikujući kurseve prema „izostavljenom znanju“ u mesto međugeneracijske razmene u javnom prostoru i „za javni prostor.

Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

This publication has been produced  with the assistance of the European  Union – IPA. The contents of this publication  are the sole responsibility of Center for Cultural Decontamination and can in no way be taken to refect the views of the European Union.

Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj ovog štampanog materijala je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...