Intrinzična motivacija

14.03.2014. | 20:00

U petak, 14. marta  u 20h

Arion Asllani

Umetničko scenski performans

Actionart – Intrinzična motivacija

Asistentkinje : Ana Nesimovski, Jovana Dimitrijević i Marija Avramović

Tokom izvođenja Intrinzične motivacije, Arion Asllani namerava da dopre do samih granica performativnog mehanizma revitalizujući formu konceptualne umetnosti koju naziva Actionart. Actionart performans pokreće političku radikalnost kroz sublimaciju sporta i umetnosti.

Arion Asllani koristi sopstveno telo revitalizujući na taj način forme iz konceptualne umetnosti. On povezuje sport, muzički i konceptualni performans u novo-proizvedenu, radikalnu scensku formu. Na prvi pogled, ona figurira isključivo kao forma i prikazuje se gledaocu oslobođena svake politike; pritom zavarava površnog gledaoca kroz ekstremni i hladni izraz umetnika, otuđen u svojoj radikalnosti. Ukoliko gledalac ipak uspe da probije „zvučni zid pojavnosti” Asllanijeve scenske forme, shvatiće da zapravo iza ovog zida stoji politička ontologija, radikalna i nesavladiva. To je naprosto politika motivacije za akciju, radi obostrane afirmacije, a ne radi nekakve nagrade koju bi umetnik mogao dobiti zauzvrat.

Beogradskoj publici su poznate Asllanijeve prethodne sublimacije sporta i umetnosti u Actionartu: igrao je hokej na laminatu galerijskog poda u galeriji BLOK, istovremeno slikajući odraz istorijske reprezentacije Van Goga kao kulturalnog konstrukta istorije umetnosti (2012). Pranje sudova u čast nemačke kolekcionarke savremene umetnosti Julije Stošek (2010) situira Asllanija kao neizlečivog feministu. Bubs Bulevar je njegov projekat danonoćnog izlivanja gipsa po ženskim grudima u galeriji Remont (2009), tela koje je bivalo predmet umetnosti, a danas biva predmet za umetnost.

Arion Asllani je umetnik, rođen 1980. godine u Beogradu, gde danas živi i radi. Izlagao je na deset samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i na više desetina kolektivnih izložbi. Kao glumac, pevač i performer, nastupao je od malih nogu na televiziji, u teatru, kao i na mnogim scenskim festivalima. Član je ULUS-a i francuskog udruženja umetnika La Maison des Artistes.

Projekat „Performans, istorija, akcija!” predstavlja seriju događaja tokom koje umetnici, teoretičari i istoričari umetnosti, koji svoj rad vezuju za performans – učestvuju u premijernim i ponovnim izvođenjima, diskusijama, predavanjima i različitim umetničkim i teorijskim formama događaja, osvetljavajući tako praksu performansa kao žive tradicije vizuelnih umetnosti na ovim prostorima, na savremen i kritički način. S obzirom na istorijske aspekte umetnosti performansa i njenu poziciju u aktuelnim stvaralačkim trendovima i praksama na internacionalnoj umetničkoj sceni, nužno je reći da se prisustvo ove vrste produkcije u našoj sredini gotovo simptomatično tretiralo kao nestabilna, vaninstitucionalna i establišmentu preteća vrsta kreativne upotrebe vanumetničkih sredstava. U okviru ovog ciklusa do sada su izvedeni i predstavljeni projekti Tomislava Gotovca „Paranoia View Art”, Jusufa Hadžifejzovića „Čarlama Depot”, Slavka Bogdanovića „Final Shot”, Živka Gvozdenovića „Untitled”, Živka Grozdanića Gere „Ustav”, Sandre Sterle „Visiting Reality”.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...