Knjiga „Skriveni rat“

03.04.2014. | 17:30

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti, Centar za kulturnu dekontaminaciju i učesnici projekta Imenovati TO ratom, pozivaju vas na predstavljanje knjige

„Skriveni rat“

U četvrtak, 3. aprila u 17.30 h

Autorke dr Nade Sekulić, vanredne profesorke Odeljenja za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu

Učesnici:

prof. dr Marija Bogdanović,

prof. dr Đokica Jovanović,

Jelena Vićentić, koordinatorka u Srbiji međunarodne kampanje „ICAN“ za zabranu nuklearnog naoružanja

i autorka

Rat je iza nas. Nekoliko hiljada ljudi je uspelo da ga zaobiđe i izbegne, više miliona ljudi na ovim prostorima preguralo ga je preko svojih leđa, sa posledicama koje su manje-više ostale nevidljive do danas, dok hiljade ljudi u tome nisu uspele, ostavivši svoje živote na ratištima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Knjiga „SKRIVENI RAT“ bavi se problemom nevidljivosti rata. Mada su učesnici tog rata još uvek živi, mada posledice još uvek trpe mnoge porodice, dok neki još uvek uživaju koristi nastale ratnim profiterstvom, mada je sadašnja država Srbija podignuta na ruševinama tog rata, o njemu se nesrazmerno malo govori, groblja na kojima su sahranjene neidentifikovane žrtve su zapuštena, a Srbija do danas zvanično nije ni bila u ratu.

Da li to strašno vreme treba prosto ostaviti iza nas i da li je dovoljno što je oružje zaćutalo? Da li je dolaskom krhkog mira obezbeđena nepristrasnost u uspostavljanju novih društvenih ugovora i ustrojstva novih država nastalih raspadom SFRJ? Šta su dalekosežne posledice zaborava rata i njegovih kolateralnih i direktnih žrtava?

Knjiga „Skriveni rat“ bavi se nevidljivošću rata na tri nivoa – jedan je teorijski, vezan za analizu teorija modernog rata unutar kojih se svesno zanemaruje razornost ratnog iskustva kao faktora ratnog dešavanja i odlučivanja o njemu. U najbukvalnijem smislu, sve teorije rata „upotrebljavaju kodiran rečnik i eufemizme kada govore o satiranjima i leševima.“ Drugi nivo analize bavi se ideološkom nevidljivošću proteklog rata u zvaničnoj politici Srbije danas, s obzirom na popis poginulih učesnika rata, kao i s obzirom na zvanični odnos države prema ratu i prema ratnim vojnim invalidima. Treći nivo, bavi se ratnom traumom i nemogućnošću da se ona artikuliše i inkorporira u uobičajeni jezik mirnodopske kulture. U tom kontekstu, analizirane su životne priče i dubinski intervjui vođeni sa ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih učesnika rata vezanog za raspad SFRJ u periodu 1991-95.

Knjiga je nastala na osnovu samostalnog petogodišnjeg istraživanja u okviru istraživačkog projekta „Akteri društvenih promena u Srbiji danas“ Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Nada Sekulić je vanredna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje nekoliko predmeta, među kojima i antropologiju rata. Oblasti njenog rada, pored antropologije rata, ondose se na istoriju i teoriju antropologije i studije roda. Pored ove knjige, objavila je i monografiju „O kraju antropologije“, koautorka je monografije „Jednake mogućnosti“ sa dr Zoricom Mršević, urednica zbornika „Žene, religija, obrazovanje – između duhovnosti i politike“ i autorka više desetina naučnih teorijskih i istraživačkih radova publikovanih u stručnim časopisima i zbornicima.

Za dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate:

Noa Treister, tel: 060/316-2558, e-mail: noa.treister@gmail.com;

Ivan Zlatić, tel: 060/501-0189, e-mail: ceosvetjemoj@yahoo.com

Ivan Zlatić

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...