Kako se kalila ljubav?

26.05.2014. | 19:00

U ponedeljak, 26.maja u 19h

„Kako se kalila lјubav“ – Romansa, rad i rod u klasičnom jugoslavenskom filmu

Gost urednik: Nеbојšа Јоvаnоvić, dоktоrski kаndidаt nа Cеntrаlnоеvrоpskоm univеrzitеtu u Budimpеšti

U kakvom su odnosu rad i rod u klasičnom jugoslavenskom filmu? Predavanje će istražiti varijacije tog odnosa u nizu dugometražnih igranih filmova o obnovi i izgradnji, snimljenih od 1948. do 1958. Polazeći od pretpostavke da su ljubavne priče tih filmova indikativne za društvene promjene u tom periodu, predavanje će pratiti transformacije tih priča i njihovih protagonista, celuloidnih radnica i radnika, u filmovima „Život je naš“, „Priče o fabrici“, „Jezero“, „Plavi 9“, „Zenica“, „Te noći“, „Samo lјudi“ i „Pogon B“. Filmovi će biti analizirani u svjetlu tadašnjih načela i praksi rodne emancipacije, jednog od temelja jugoslavenske socijalističke modernosti.

Razgovor posle predavanja moderira Aleksandra Sekulić

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...