Sastanak Udruženih

10.06.2014. | 12:00

Tokom poplava koje su zadesile Srbiju, u kancelarijama Građanskih incijativa (Beograd, Bujanovac, Novi Pazar) od subote, 17. maja, radio je krizni štab „Udruženi građani za Srbiju“ (u daljem tekstu „Udruženi“) od 09 do 21h.

Krizni štab je definisao svoje zadatke kao reakciju na trenutne probleme tokom poplava. U tom periodu mnoge organizacije civilnog društva širom Srbije dale su veliki doprinos kroz samostalno, ali i umreženo delovanje.

U narednom periodu nas očekuje postavljanje osnova za dalje delovanje u danima posle poplava. Cilj organizacije „Udruženi“ je da uspostavljena mreža organizacija nastavi sa koordinacijom, međusobnom komunikacijom i delovanjem u periodu koji sledi.
U skladu sa tim, „Udruženi“ će organizovati sastanake sa predstavnicima OCD u pet gradova: u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Šapcu i Požegi.
Sastanak u Beogradu biće održan u utorak, 10. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju, od 12 do 14h.
Na sastancima će učestvovati sve relevantne OCD iz pomenutih gradova i susednih mesta pogođenih poplavama, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Na sastanku će biti reči i o komunikaciji OCD sa lokalnim samoupravama, kao i svim potrebama, resursima i planovima OCD u post-poplavnom periodu.
„Udruženi“ će u narednom periodu kroz umreženu akciju nastaviti da nude resurse u vidu koordinacije, komunikacije, ekspertize i malih grantova.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...