Follow up: Alternativne valute – Otvorena škola ekonomije

24.09.2014. | 19:00

Ideja alternativne valute-Alve, sreda, 24.09.2014 u 19h u velikoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju


Događaj organizuje Otvorena skola ekonomije, participativni projekat Studija konteksta, Centra za kulturnu dekontaminaciju koji se zasniva se na ideji mapiranja, promovisanja i produbljivanja svesti šire javnosti iz oblasti alternativne ekonomije, ekonomskih teorija i praksi koje za cilj imaju socijalni benefit.


Otvorena skola ekonomije je mapirala alternativnu valutu kao potencijalni način da se zaobiđu ekonomska ograničenja koja lokalnoj sredini nameće dominantni (globalni i lokalni) sistem finansija i kao mogućnost za samoodrživ razvoj na mikro nivou.
Uvodnu prezentaciju će održati Nikola Sarić, ispred grupe građana iz Sombora koja je ujedno i idejni tvorac projekta alternativne valute-Alve.

„Novac je simbol koji predstavlja vrednost, a monetarni sistem je ugovor među grupom ljudi da taj simbol bude prihvaćen u trgovini. Bilo koja grupa može ući u takav ugovor. Alternativne valute trenutno su legalno u opticaju u 35 zemalja, a širom sveta postoji više od 4000 programa za lokalnu razmenu u raznim oblicima, koje često nazivaju lokalnim ili narodnim novcem.“

„Produbljivanje ekonomske krize i pad životnog standarda stvaraju idealne uslove za nastanak svojstvenog „in vivo” društvenog eksperimenta i kod nas, pojavom prve valute tog tipa – alternativne valute Alva. Sprovodeći ovakav eksperiment moguće je ukazati na postojanje alternativnog održivog scenarija, u kome se mobilizacijom neupotrebljenih resursa obezbeđuje lakša egzistencija za stanovništvo. Formiranjem mreže za razmenu dobara po principu multilateralnih kompenzacija stimuliše se produktivnost, povećava likvidnost i olakšava trgovina što omogućava oživljavanje privrede bez dodatnog zaduživanja.“
(iz predloga projekta Alva-alternativna valuta)

Otvorena skola ekonomije podrazumeva participativni projekat zasnovan na samo-organizaciji i samo-aktivaciji po pitanju demokratizacije znanja iz oblasti ekonomske teorije koja nije obuhvaćena dominantnom neoliberalnom teorijom i praksom koje se zasnivaju na profitu pojedinaca. Grupu čine 22 stalna člana i ista je permanentno otvorena za uključenje svih zainteresovanih i svi dogadjaji grupe su javni. Kordinator i inicijator projekta je Danilo Prnjat, a mentor grupe „Breht kao metod“, Studija konteksta, Centra za kulturnu dekontaminaciju je Zlatko Paković. 

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...