Follow up: Grupa Zazor „Skinite lica sa vaših maski“

16.09.2014. | 19:00

U okviru javnog predstavljanja rezultata rada polaznika programa „Studije konteksta – Diverzitet diverziteta“ u Beogradu, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa partnerima Sent – Novi Pazar i Aktivni region – Subotica, Yurom Centar iz Niša pozivaju vas na:

Grupa Zazor:
Skinite lica sa vaših maski (Mišel Fuko)

Psihoanaliza – diskurs koji baziramo na Frojdovom „Uvodu u psihoanalizu”- počiva na dve osnovne ideje: (1) nesvesno koje dominira nad svesnim i (2) seks kao osnovni izvor ljudske motivacije. Prva poenta može se dovesti u vezu sa dominacijom psihoanalize (u odnosu na druge škole psihoterapije) kao diskurs koji je preuzeo određeni nivo klasne moći u buržoaskom društvu, dok druga može biti stavljena u relaciju sa „perverzijom” i queer seksualnošću koja remeti normu. Ove dve instance biće ukrštene i preispitane unutar grupne psihoanalitičke situacije koja uključuje queer osobe ( u ovom slučaju članove grupe 3a3or). Protagonisti će govoriti o svojim intimnim problemima kao i o osnovnim postavkama psihoanalize i njenoj kritici iz svog ličnog ugla, ali i pruzimajući identitete različitih teoretičara (Fuko, Delez, Poper… ) kao i samog osnivača, Frojda.

Bilo ko iz publike može se uključiti u ovaj pseudo – psihoanalitički postdramski performans i preuzeti identitet koji želi. Budući dase grupa moderira metodom slobodnih asocijacija, ne postoji striktni scenario, svaki pojedinačni performans je jedinstven i nikada se ne ponavlja.

———-

Tim projekta Studije konteksta u Beogradu:
Ana Isaković(Yurom Centar) – koordinator projekta
Media editor: Ivica Đorđević
Gostujući predavači: Dejan Kršić, Zoran Pantelić

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“ otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva. Kursevi ove prve godine Studije konteksta su se istovremeno odvijali u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” imali su priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu

Tim projekta Studije konteskta:

Umetnički direktor: Borka Pavićević
Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

Tim projekta:
Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić, aleksandrasekulic@czkd.org
Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)
PR: Ljubica Slavković
Media editor: Ivica Đorđević
Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić, Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu), Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

http://www.newpolis.org/

Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

FOTO: Srdjan Veljovic

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...