Follow up: „Živi, mrtvi i ostali“ – finale početka

20.01.2015. | 13:00

Povodom 20. godina rada CZKD-a pozvali smo medije i sve zainteresovane da nam se priključe poslednjeg dana izložbe „Živi, mrtvi i ostali“, odnosno početku javnog rada na upotpunjavanju informacija o dvadesetogodišnjem životu Centra.

Dragocena arhiva koja je u procesu digitalizacije, rad sa kolegama i zajednicom okupljenom oko Centra je tokom 2015. godine resurs za zajedničku istoriju u pisanju. Pored postojećeg arhiva, oslanjamo se na pamćenje i saradnju civilnog društva, javnih insititucija, saradnika, prijatelja, kulturne javnosti, publike i učesnika programa da bi i dalje upotpunjavali naše zajedničke biografije kritičke i stvaralačke aktivnosti.

www.20czkd.org

——————————————————————————————————————————————————————–

20 GODINA CZKD

Izložba “Živi, mrtvi i ostali”

1. januar 2015. tačno u podne i 9. – 20. januar, od 16-18č

www.20czkd.org

Preuzmite PLAKAT pozivnice.

POZIV

Tačno u podne 1. januara 2015. obeleženo je dvadeset godina javnog rada Centra za kulturnu dekontaminaciju u Paviljonu Veljković, izložbom „Živi, mrtvi i ostali“. Naša prva izložba otvorena je, možda anticipacijski, zvukom sirene za uzbunu i podizanjem – sa poda na zidove –  dokumenata, fotografija, knjiga i drugih predmeta koji su preživeli višedecenijski diskontinuitet u kulturnoj nameni prostora u Birčaninovoj 21. Bio je to poziv na uspostavljanje kulturnog i javnog dobra i osvajanje polja za političku akciju u vremenu u kome nije bilo potrebno mnogo da se objasni naziv Centra za kulturnu dekontaminaciju. Tada nismo mislili da ćemo se sresti i 1.januara 2015.

Sačinjena od imena više hiljada ljudi koji su se odazvali inicijalnom ili nekom od naših kasnijih poziva, kao i od priziva novih, izložba “Živi, mrtvi i ostali” vrši svesnu intervenciju u spomeničkoj tradiciji. Razumevajući napravljeni popis imena izvan granica memorijalnog obeležavanja, ona ga potpisuje, s namerom da predloži kriterijum autorstva našeg dosadašnjeg rada.

Spisak sadrži imena osnivača, saradnika, učesnika, pomagača, aktivne publike, majstora, slučajnih i namernih gostiju, prijatelja i sagovornika, koje smo tokom proteklih šest meseci pronalazili u arhivi Centra, uvidom u programe, štampane materijale, beleške, sećanja, račune i prepisku. Spisak nije konačan, već apokrifan. Želimo da iniciramo dalji upis imena, ali i da napravimo indeks u kojem će se autori povezivati s delatnostima, akcijama i projektima Centra za kulturnu dekontaminaciju u kojima su učestvovali. Time ćemo se baviti tokom godine koja počinje.

Pozivamo vas da nam se od 9. – 20. januara, od 16-18h, na izložbi u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kao i putem stranice http://www.20czkd.org pridružite u ovom nastojanju.

A(RTI)K(ULA)CIJA

Posvetićemo 2015. godinu promišljanju svog dvadesetogodišnjeg učinka i vraćanju arhivi, u smislu u kojem je takav zahvat uvek osuđen na nezavršenost, ali obavezujući. I, pre svega – javan. Jubileji, naravno, nisu jedino vreme uranjanja u nasleđe. Znamo da se imperativ kalendarskog obeležavanja jubileja ispostavlja kao prepreka interpretaciji. Isto tako, kao institucija koja je konstitutivno odredila teme politika sećanja, odnosa prema prošlosti i memoralizacije kao polje svog delovanja, svesni smo odgovornosti da omogućimo postavljanje modela dalje a(rti)k(ula)cije rada Centra za kulturnu dekontaminaciju, naročito u onom delu gde je Centar bio ne pokretač, nego učesnik, katalizator ili promoter drugih pokreta i incijativa, delegirani javni prostor.

Uz poziv iznesen izložbom “Živi, mrtvi i ostali” i indeks autorskih priloga za rad Centra, pripremamo i kritičku hronologiju sopstvenog rada (“I tako se skupilo”), koja će izaći iz štampe 2015. godine.

Uputili smo poziv za autorske priloge biografiji Centra i očekujemo da se putem web stranicehttp://www.20czkd.org projekta uključite u interpretaciju i analizu koja predstoji. U logici svakog javnog poziva jeste i stav o kriterijumima za učestvovanje. U ovom slučaju, radikalno demokratski princip doprinosa, naglašen izložbom “Živi, mrtvi i ostali”, samo je jedan od načina reafirmacije javnog govora i kritičkog mišljenja. S druge strane, poziv na okupljanje, na odgovor, prevazilazi okvire potpisanih i upisanih tokom našeg dosadašnjeg rada. Obraćamo se i onima koji su nam odgovorili ili o nama govorili, koji su delovali u okviru programa, u zajednicama sećanja i pragmatičnim kooalicijama akcije i/ili autorske intervencije. Poziv na artikulaciju izlazi i preko granica tih pretpostavljenih zajednica… i ostalima.

Nepotpuni spisak koji smo sačinili nije lista dobrog društva, političkih prijatelja, srodnih duša ili umetničkih senzibiliteta… Popis je uznemirujući. Kao mesto okupljanja i javnog govora, Centar je problem onoga što zovemo živeti zajedno, sistematično dovodio do konsekvenci iza iluzija tolerancije i alibija pristojnosti. Ispostavlja se da je najteže nastaviti razgovor. A to podrazumeva i analizu razloga zbog kojih se javna artikulacija danas čini sve manje mogućom.

Čestitamo vam dvadesetogodišnjicu rada CZKD. Čestitamo svima / nama koji smo uspostavili i dalje uspostavljamo pojam Centra kao zajedničkog kritičkog mesta, kulturnog i javnog dobra.

Napad moralne panike nameće da slavlje bude radno, skromno, u krugu porodice i u duhu ušteda. Mi (se) pozivamo na bogato nasleđe, koje obavezuje na hrabre i nepredvidljive nastavke a(rti)k(ula)cije.

http://www.20czkd.org

———————————————————————————————————————————————————————–

KonceptA.M. (Ana Miljanić inicijalno)

Urednički timAna (Isaković, Miljanić), Borka (Pavićević) i Ljuba (Ljubica Slavković).

Zahvaljujemo: Radovanu Kupresu, Branku Paviću i Jovanu Ćirilovu na razgovorima, savetima i pomoći u toku pripreme izložbe “Živi, mrtvi i ostali”.

Art direkcijaVjeko Sumić

Arhitekta: Ljubica Slavković

Arhiva CZKD-aAna Isaković

Web prezentacijaLjubica Slavković

Web programer: Miša Kostić / www.20czkd.org

Izrada: SGSR Ljubinko Đurković

Tim Centra: Goran Cetinić, Barbara Davis, Ivica Đorđević, Ana Isaković, Lola Joksimović, Ana Miljanić, Betim Nevzati, Dejan Pantić, Borka Pavićević, Tanja Petovar, Aleksandra Sekulić, Ljubica Slavković, Dragan Škorić, Slavica Vučetić

Slični članci

Loading...