Follow up: „Beleške sa slobode“ Filipa Balunovića

22.06.2015. | 19:00

Promocija knjige BELEŠKE SA SLOBODE Filipa Balunovića

Učesnici:

Filip Balunović, autor

Jovo Bakić, (Filozofski fakultet u Beogradu)

Igor Štiks, (Univerzitet u Edinburgu)

Borka Pavićević (Centar za kulturnu dekontaminaciju)

Moderatorka: Milica Popović, (Univerzitet u Ljubljani)

U knjizi „Beleške sa slobode“ Filip Balunović bavi se dekonstrukcijom slobodarskog narativa na bivšem jugoslovenskom prostoru. Služeći se konceptima iz domena političke teorije, filozofije i književnosti, autor brani glavnu tezu da je sloboda kao jedno od najvažnijih legitimizacijskih sredstava novih nacionalnih elita, zapravo ukinuta kao kategorija u vreme nakon kraja socijalističke Jugoslavije. Vreme vladavine takve slobode prema autorovom sudu, služilo je jedino opravdavanju masovnih zločina a onda i posleratnog masovnog socijalnog, ekonomskog i političkog posrnuća. Balunović je ovo vreme okarakterisao kao posledicu kontra – revolucionarne aktivnosti novih nacionalističkih elita širom bivše Jugoslavije. Svojom prvom knjigom u Srbiji, on je pokušao mapirati problem, izneti njegove neosvetljene strane. Ovakvo sagledavanje post – socijalističke ere, Filip Balunović označio je kao glavni preduslov za dalje političko delovanje koje bi trebalo ne samo da ospori slobodarske temelje današnjih nacionalnih društava u regionu, već i da pokrene talas njihovog rušenja i ponovnog promišljanja o istinski slobodarskim alternativama tom i takvom nasilno uspostavljenom poretku.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...